29

CBS: Langdurige werkloosheid stijgt

Aantal stijgt van 233.000 naar 289.000

Sinds begin dit jaar is de werkloosheid gedaald. De langdurige werkloosheid stijgt echter nog steeds. In het eerste kwartaal van dit jaar waren 289 duizend mensen een jaar of langer werkloos tegen 233 duizend in hetzelfde kwartaal van 2014.

Dat meldt het CBS:

In totaal waren 340 duizend mannen en 323 duizend vrouwen werkloos in het eerste kwartaal van dit jaar. Van de werkloze mannen zat 47 procent al minimaal een jaar thuis, oftewel 160 duizend. Een jaar geleden waren dit er nog 132 duizend. Toen had 35 procent van de werkloze mannen al minimaal een jaar geen baan. Ruim de helft van de langdurig werklozen is 45 jaar of ouder. Ook bij de vrouwen groeit de langdurige werkloosheid. In het eerste kwartaal van 2014 was 30 procent langdurig werkloos (101 duizend), tegen 40 procent in het eerste kwartaal van dit jaar (129 duizend).

CC Foto: emmapatsie 

Geef een reactie

Laatste reacties (29)