659

CDA-congres kiest met 68% vóór PVV-koers

Na chaotische stemming: 4033 stemmen - 68 procent vóór, 32 procent tegen … [video] Dissident Ferrier beraadt zich nog op consequenties

Na een bewogen congres waar zelfs tranen vloeiden en CDA-dissident Ferrier op boe-geroep werd onthaald, hebben de leden ingestemd met het regeerakkoord van de gedoogcoalitie VVD-PVV-CDA.


De top van het CDA zette tegen het einde van het congres Kamerlid Coşkun Çörüz in die zei als moslim te stemmen voor het akkoord.

De Volkskrant: 

Met een snik in zijn stem heeft CDA-fractieleider Maxime Verhagen zijn partijcongres vanmiddag gevraagd in te stemmen met de politieke samenwerking met Geert Wilders, en zo het centrum-rechtse gedoogkabinet mogelijk te maken.

Als eerste werd gestemd over de resolutie Erdal. Het AD:

,,Een strijd tegen de islam en het stigmatiseren van de moslims is in strijd met het CDA-beginselprogramma, waar ruimte is voor alle confessionele en levensbeschouwelijke gezindten die de principes van onze rechtsstaat onderschrijven”, aldus CDA-portefeuillehouder Alaattin Erdal in Rotterdam-Charlois, die met steun van anderen twee resoluties heeft ingediend. Een tegen samenwerking met de PVV en een voor een partijbrede discussie.

De voorzitter stelde dat hij aan de hand van de opgestoken stembriefjes de uitslag niet kon beoordelen. Er moest geteld worden maar daarna zei de voorzitter dat de stemming opnieuw moest omdat leden de inhoud niet begrepen. Bij de nieuwe stemming was een zicht- en hoorbare meerderheid tegen de resolutie.

Daarna veranderde de voorzitter de orde van stemming en kwam de resolutie van het partijbestuur aan de beurt om in te stemmen met het akkoord.

Daar werd door een zichtbare meerderheid mee ingestemd.

Na telling bleek 68% voor en 32% tegen het akkoord te hebben gestemd. Wat de dissidenten gaan doen op basis van deze uitslag is nog onduidelijk.

Geef een reactie

Laatste reacties (659)