Laatste update 17:49
108

CDA en CU breken verkiezingsbelofte: eigen risico wordt niet verlaagd

Vóór de Tweede Kamerverkiezingen leek het erop dat het eigen risico in de zorg verlaagd zou worden. In de Tweede Kamer was hier een meerderheid voor. Het voorstel van de SP om het eigen risico met 100 euro te verlagen kon dinsdag toch niet op een meerderheid in de Tweede Kamer rekenen. Oorzaak: ChristenUnie en CDA stemden tegen. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen voerden zowel CDA als ChristenUnie juist nog volop campagne om het eigen risico te verlagen, maar nu er mogelijke regeringsdeelname op de loer ligt, durven ze zich niet aan de eigen belofte te committeren. De kwestie zou ‘grote maatschappelijke en financiële gevolgen’ hebben.

In opdracht van zorgverzekeraar VGZ voerde TNS Nipo eerder een onderzoek uit naar het aantal mensen dat zorg vanwege het eigen risico mijdt. Uit dat onderzoek is gebleken dat ongeveer tien procent van de Nederlanders zorg of uitstelt, of helemaal niet gebruikt, om het eigen risico van 385 euro uit te sparen.

In het programma van de ChristenUnie staat:

Mensen mijden zorg en chronisch zieken en gehandicapten hebben ieder jaar weer hogere zorgkosten. De ChristenUnie wil dat het eigen risisco wordt verlaagd met 100 euro. De zorgtoeslag, de compensatie van het eigen risicp via de gemeente en een collectieve zorgverzekering voor minima (via de gemeente) blijven bestaan.

In het programma van het CDA:

In minder dan tien jaar tijd is het eigen risico meer dan verdubbeld, van 150 euro per jaar in 2008 tot 385 euro in 2016. Voor veel mensen is dat heel veel geld, vooral voor chronisch zieken, ouderen en mensen met een beperking. Deze mensen hebben daar bovenop vaak ook nog met andere eigen betalingen in de zorg te maken hebben. Wij vinden dat het anders kan. Het CDA wil daarom een forse verlaging van het eigen risico: wij verlagen het eigen risico naar 280 euro per jaar.

Daardoor worden de lasten voor de zorg eerlijker verdeeld onder gezonden en zieken.

Het bezoek aan de huisarts blijft wat ons betreft buiten het eigen risico vallen, zodat iedereen toegang blijft houden tot medische zorg. Ook voor minderjarige kinderen komt er geen eigen risico voor medisch specialistische zorg; wij vinden het belangrijk dat ouders altijd de mogelijkheid hebben om als het om hun kinderen gaat het zekere voor het onzekere te kunnen nemen.

De kosten voor de afschaffing of verlaging van het eigen risico worden geschat op zo’n 1 tot bijna 5 miljard euro per jaar.

Geef een reactie

Laatste reacties (108)