54

CDA’ers over PVV: Let’s twist again

Hirsch Ballin: Populisme is een bedreiging voor de rechtsstaat. Donner: Ja, daarom samenwerken met PVV

In het partijblad van het CDA, Christen Democratische Verkenningen, voeren ex-ministers Donner, Klink en Hirsch-Ballin discussie over de omgangsregeling met de PVV.

De CDA-prominenten vinden alle drie dat populisme als opkomend politiek verschijnsel bestreden moet worden, maar ze kiezen voor verschillende benaderingen. Donner kiest voor de knuffel-methode: Samenwerken is de beste methode.

Trouw schrijft:

Donner constateert juist dat, hoewel de uitgangspunten van een volkspartij als het CDA wezenlijk verschillen met het populisme, tegelijkertijd bij de uitgangspunten van de partij hoort dat niet de confrontatie wordt gezocht. Kiezers op de PVV dienen door samenwerking met die partij ervan te worden overtuigd dat aan hun zorgen recht gedaan kan worden zonder daarbij de belangen en waardigheid van anderen onrecht aan te doen, aldus Donner.

Hirsch Ballin en Klink zijn het hier absoluut niet mee eens. Zij vinden dat de partij moet luisteren naar de achterban, en in ieder geval niet samenwerken met de PVV.

Volgens Hirsch Ballin vormt populisme een bedreiging voor de rechtsstaat. Donner is het daar overigens mee eens.

Piet Hein Donner: De ware volkspartij zoekt naar gemeenschappelijke belangen

Ernst M.H. Hirsch Ballin: Henk, Ingrid en de rechtsstaat

Ab Klink: Hervormingen zijn noodzakelijk om populisme in de toekomst niet opnieuw in de kaart te spelen

Trouw: Tweedracht over omgaan met PVV woekert voort in CDA

Geef een reactie

Laatste reacties (54)