23

CDA-ers willen machtsspel doorbreken

Werkgroep: Actieve leden moeten meer directe invloed krijgen op politieke koers

Het CDA is opzoek naar een ‘nieuw’ gezicht. Een nieuwe leider en een nieuwe koers moeten hiervoor zorgen, maar ook een nieuwe partijstructuur. De CDA-organisatiewerkgroep wil dat deze drastisch verandert en dat actieve leden veel meer directe invloed krijgen op de politieke koers. Dat meldt dagblad Trouw.

Trouw schrijft:

Vanouds machtige spelers, zoals het partijbestuur en de provinciale voorzitters, moeten een stap terug doen ten gunste van nieuwe inspraakorganen voor CDA-leden.

Op het partijcongres van 21 januari zal het dan ook niet alleen gaan over de vernieuwing van het CDA-gedachtengoed. Ook komt er een plan op tafel van de werkgroep organisatie om leden ‘van onderop’ meer te zeggen te geven.

De werkgroep wil onder meer het huidige partijbestuur opsplitsen. Een deel moet erop toezien dat de ideeën van de leden in het land doorklinken bij de politieke top. Een ander deel moet zich puur richten op het goed organiseren van het CDA nieuwe stijl, zonder zich verder te bemoeien met de politieke inhoud.

Lucas Meijs van de werkgroep verklaart:

Ons uitgangspunt is dat gewone, actieve CDA-leden nu te weinig invloed hebben op de politieke koers en op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. […] Bij een voetbalvereniging moet het bestuur ook niet zelf willen voetballen, maar ervoor zorgen dat de leden op het veld goed kunnen spelen […] Mijn droombeeld is dat in 2016 veel meer leden het gevoel hebben dat ze echt kunnen meepraten over de politiek van hun partij. Wie mee wil praten moet daar de gelegenheid voor krijgen.

Huidige CDA-machthebbers sputteren nu al tegen. Enkele provinciale voorzitters uit Zeeland en Brabant hebben de afgelopen week geklaagd over de verschraling van hun invloedrijke positie.

Trouw: CDA-werkgroep wil ander machtsspel

Geef een reactie

Laatste reacties (23)