33

CDA-groepen hekelen ‘naïef’ en ‘provinciaal’ CDA-immigratiebeleid

CDA Vrouwen en CDA kleurrijk waarschuwen: Het immigratiebeleid kan in de praktijk zeer ongewenste gevolgen hebben

Twee CDA-partijorganisaties hekelen in een brief aan minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel), partijvoorzitter Ruth Peetoom en de Kamerfractie, het immigratiebeleid van dit kabinet, zo meldt NRC Handelsblad. CDA Vrouwen en CDA Kleurrijk noemen het beleid ‘naïef’ en ‘provinciaals’. Volgens de groepen kan dit immigratiebeleid ‘in de praktijk zeer ongewenste gevolgen hebben’; Het werkt integratie van nieuwkomers eerder tegen dan dat ze deze bevordert.

Volgens de organisaties ziet de recentelijk gepresenteerde integratienota van minister Piet Hein Donner ‘etnische en culturele diversiteit’ als een ‘bedreiging’ en is dat ‘onjuist’. Ook vicepremier Maxime Verhagen heeft het volgens de groepen aan het verkeerde eind: De multiculturele samenleving zou bij monde van de vicepremier zijn mislukt. CDA Kleurrijk noemt dit kortzichtig en stelt: ‘Die samenleving is in werkelijkheid een onontkenbaar feit.’ Het was ook Verhagen die onlangs zei niet blind te willen zijn voor de voedingsboden van populisme, maar de zorgen die sommige Nederlanders over buitenlandse invloeden hebben ‘terecht’ noemde.

CDA Kleurrijk schrijft:

Een zinsnede als (p.1) “Keer op keer blijkt dat veel Nederlanders ……… de etnische en culturele diversiteit als een bedreiging ervaren”, die kennelijk een uitgangspunt vormt voor deze nota, ademt echter de sfeer van‘provincialisme’ en lijkt haaks te staan op wat in het vorgaande wordt gesteld. […] Nergens gaat de nota uit van concrete maatregelen die erop gericht zouden zijn om vanuit een positief standpunt nieuwkomers zich hier welkom te laten voelen.

In CDA Kleurrijk zijn onder andere Ruud Lubbers en Kathleen Ferrier actief.

CDA Vrouwen maakt zich zorgen over huwelijksmigratie. Deze zou te eenzijdig als probleem zijn voorgesteld, terwijl het een ‘niet meer weg te denken fenomeen’ is. Veel mensen studeren of werken in het buitenland en vinden daar een partner. CDA Vrouwen schrijft:

De druk op allochtonen om zich te assimileren is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen in Nederland. Het CDAV meent dat sommige maatregelen erg zwaar wegen op vrouwelijke migranten en verzoekt u dringend om bovenvermelde argumenten te willen overwegen bij uw besluitvorming rond de Nederlandse inburgeringwetgeving.

Lees de volledige brieven hier en hier

NRC: CDA-groepen: immigratiebeleid van partij ‘naïef’ en ‘provinciaals’

Geef een reactie

Laatste reacties (33)