23

CDA in integratiedebat: leerplicht uitbreiden naar ouders

Dijsselbloem (PvdA) steunt principe, noemt het juridisch onhaalbaar ... Karabulut (SP): Ook leerplicht voor autochtone ouders?

Het CDA-kamerlid Mirjam Sterk heeft in het debat over de begroting van het ministerie van Wonen, Werken en Integratie voorgesteld om de leerplicht uit te breiden naar ouders van allochtone kinderen. Als deze kinderen met een taalachterstand op school komen, moeten de ouders verplicht worden om ook naar school te gaan. Het CDA wil dan de verplichte inburgeringscursus afschaffen.

Door redactie Joop

De andere partijen hadden tijdens het deabt zo hun vraagtekens bij het verhaal van Sterk.

Sadet Karabulut van de SP vroeg of de leerplicht ook voor autochtone ouders zou gelden, als blijkt dat hun kind een achterstand heeft. Daarop zei Sterk dat ze nog op zoek is naar de juridische grenzen van haar plan.

Jeroen Dijsselbloem van de PvdA zei het principe van verbrede leerplicht te steunen, maar ziet eveneens juridische struikelblokken.

Ook Sterks idee om allochtonen voorrang te geven bij het kopen van een huis in hun eigen (opgeknapte) Vogelaarwijk viel niet in goede aarde. Karabulut (SP) noemde het een stap terug in de tijd. “U wilt dat allochtonen bij allochtonen blijven, monoculturele wijken, gewoon segregatie. Het is bekend dat allochtonen het best integreren in een omgeving waarin ze ook met andere culturen in aanraking komen.”

Ook Dijsselbloem (PvdA) noemde deze vorm van selectie onwenselijk.

Geef een reactie

Laatste reacties (23)