69

CDA lonkt naar coalitie

CDA-leider Buma bereid om kabinet in Senaat aan meerderheid te helpen ... Voorwaarden: Nullijn voor alle ambtenaren inclusief leraren en zorgpersoneel ... Potjes voor ontwikkelingssamenwerking en werkgelegenheid schrappen

Met Prinsjesdag in zicht heeft het CDA besloten om het kabinet tegemoet te komen. De confessionele partij zou het kabinet aan een meerderheid in de Eerste Kamer kunnen helpen, zij het op voorwaarden. Dat zegt CDA-leider Sybrand van Haersma Buma zaterdag in de Volkskrant. Het kabinet zou moeten terugkomen op delen van het regeerakkoord en het sociaal akkoord met werkgevers en werknemers.


In plaats van lastenverzwaringen wil Buma de salarissen bevriezen van alle ambtenaren, inclusief die van de leraren en het personeel in de zorg, zo schrijft de Volkskrant.

Met elf zetels in de Eerste Kamer is het CDA groot genoeg om de coalitie daar aan een meerderheid te helpen. Maar vanwege zijn felle oppositietoon werd de leider van her CDA door VVD en PvdA de afgelopen maanden niet meer als potentiële partner gezien. Nu benadrukt Buma dat hij wel kansen ziet om het eens te worden.

Buma heeft wel vergaande ideeën. Zo wil hij bij wet vastleggen dat ook de overheid er in crisis tijd geen geld bij krijgt:

Ik wil bij wet vastleggen dat als de overheidstekorten groter zijn dan 3 procent, de rijksoverheid er geen geld bij krijgt. Hou dat vol tot 2017 en het scheelt 6 miljard euro. Je kunt overwegen hetzelfde voor zorg en sociale zekerheid te doen. Zo ontstaat ruimte voor lastenverlichting.

Daarmee raakt het CDA aan een belangrijk punt in de onderhandelingen over het sociaal akkoord. De onderhandelingspartners van het kabinet in de polder, en met name vakcentrale FNV, zijn fel gekant tegen de nullijn, vooral in de zorg. 

Buma weet nog wel meer dingen die uit het regeerakkoord kunnen worden gesloopt:

Zoals dat fonds voor ontwikkelingssamenwerking, waar 250 miljoen euro staat ingeboekt in de komende drie jaar. Schrap ook het banenplan van 300 miljoen euro. Ze maken banen kapot om banen te scheppen. Ik wil minder beleid.

”Coalitie te smal”
De voormalige Tweede Kamervoorzitters Gerdi Verbeet (PvdA) en Frans Weisglas (VVD) vinden de huidige coalitie te smal. Bij de formatie had een bredere coalitie gevormd moeten worden, zeiden zij zaterdagochtend in het radio-programma Kamerbreed.

Verbeet:

Door te kiezen voor het uitruilen van standpunten, wordt er nu voortdurend onderhandeld. Dat maakt de slagvaardigheid niet groot.

Volgens Weisglas had het kabinet “niet in de ellende gezeten” als er in het najaar van 2012 gezocht was naar een bredere coalitie, zo meldt ook de NOS.

Volkskrant: Buma: Ik zit niet te wachten op verkiezingen

Video NOS: Buma: overheid in crisis op nullijn

Geef een reactie

Laatste reacties (69)