73

CDA senatoren doen beklag over regeerakkoord

Eerste Kamer-fractievoorzitter Jos Werner hekelt simplistische en populistische beleidsformuleringen

Tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer hebben CDA senatoren hun beklag gedaan over de toon en taal van het regeerakkoord van Kabinet-Rutte. De CDA-fractie in de Eerste Kamer voelt zich niet verbonden met het regeerakkoord dat hun Tweede Kamer collega’s met de VVD sloten.

Fractievoorzitter Jos Werner sprak over ‘de soms ridicule fixatie op het getal en de soms al te simplistische en populistische formulering van beleid’. Ook vindt hij dat het woordkeuze in het regeerakkoord te veel gericht is op het individuele belang. Dat meldt De Pers.

Werner vindt het bovendien ‘respectloos’ hoe het kabinet aankondigde het aantal volksvertegenwoordigers te willen halveren. Ook zei hij zich te ergeren aan de “wel erg denigrerende woordkeuze waarmee bezuinigd wordt op kunst en cultuur”. “Dit getuigt van weinig respect voor de grote betekenis van de kunst voor onze beschaving.”

Kabinet-Rutte kreeg ook de volle laag van de PvdA. Senator Han Noten verwijt Rutte dat hij ‘geen enkele’ poging heeft gedaan om het politieke draagvlak van het nieuwe kabinet te verbreden. Dat schrijft Trouw. Ook beticht hij het kabinet van overspannen taalgebruik en weinig beleid. Als voorbeeld noemt hij de drieduizend extra agenten die er zouden komen. In werkelijkheid komt er volgens hem niet een bij.
De Pers: Ook kritiek CDA senatoren op regeerakkoord
Trouw: Kabinet onder vuur in Senaat

Geef een reactie

Laatste reacties (73)