Laatste update 10:03
111

CDA-wethouder: ‘Verplichte anticonceptie voor kwetsbare ouders’

Ouders die niet in staat zijn tot verantwoord ouderschap, moeten worden verplicht voorbehoedsmiddelen te gebruiken. Dat vindt de Rotterdamse wethouder Jeugd en Zorg Hugo de Jonge (CDA) en wil er ook voor zorgen dat die dwangmaatregel beleid wordt. Dat schrijft de Volkskrant.

De Jonge zegt een maatschappelijke discussie te willen over verplichte anticonceptie voor zogenaamde ‘onmachtige ouders’. Want, zo vindt De Jonge: ‘Sommige kinderen hebben het recht om niet geboren te worden.’

De CDA-wethouder deed zijn uitspraken bij de lancering van een Rotterdams project om kwetsbare ouders ervan te overtuigen anticonceptie te gebruiken. Het gebruik daarvan is altijd vrijwillig, omdat de overheid het recht niet heeft iemand te verplichten iets met zijn of haar lichaam te doen. De Jonge wil dat daar nu verandering in komt door middel van een wettelijke maatregel die kan worden ingezet bij kwetsbare mensen waarbij volgens hem andere middelen ineffectief zijn. Dat zou in Rotterdam voor zo’n tien à twintig personen gelden, meestal alleenstaande vrouwen met een ernstige verslavings- of psychiatrische problematiek of verstandelijke beperking – of een combinatie daarvan

Die kwetsbare mensen zijn volgens De Jonge personen die al meerdere kinderen hebben gekregen die inmiddels uit huis zijn geplaatst. Volgens De Jonge blijven die personen zwanger worden tot ze een kind mogen houden, tot grote frustratie van hulpverleners: ‘Iedereen heeft er buikpijn van en vindt het onverantwoord, maar niemand kan er iets tegen doen.’

De methodiek die De Jonge voorstelt zou geen landelijke primeur betekenen voor Rotterdam: in Tilburg is een soortgelijke aanpak succesvol gebleken. In de afgelopen twee jaar is 80 procent van de doelgroep overgegaan op vrijwillige anticonceptie, vooral via een spiraaltje of hormonaal implantaat in de arm.

De discussie die De Jonge probeert aan te zwengelen ligt gevoelig, zowel juridisch als ethisch. En hoewel het onderwerp eens in de zoveel jaar wordt aangekaart, heeft dat nooit tot een concreet wetsvoorstel geleid. Tegenstanders van de aanpak vragen zich af waar de grens ligt: mogen ouders met bijvoorbeeld het syndroom van Down of een andere verstandelijke beperking nog wel kinderen krijgen?

Een onzinnig argument, vindt de Tilburgse hoogleraar jeugd- en familierecht Paul Vlaardingerbroek, zelf voorstander van de verplichte anticonceptie. Immers, daar gaat het helemaal niet, zegt hij tegen de Volkskrant: ‘Het gaat om kwetsbare ouders, niet om verstandelijk gehandicapte ouders. Het is maatwerk en het is altijd de rechter die daarover moet oordelen op basis van de omstandigheden, net zoals een rechter dat nu al doet bij een uithuisplaatsing.’

Wethouder De Jonge noemt het recht van individuen op gezinsvorming goed beschermd in zowel nationale wetten als internationale verdragen. Volgens de CDA’er is het echter spijtig dat er geen wettelijke regeling bestaat die gericht is op het voorkomen van zwangerschap in geval van ‘aantoonbaar onverantwoord ouderschap’. Volgens De Jonge is de tijd rijp voor zo’n maatregel:

Ik heb al te veel ellende zien langskomen. We hebben het wel over kwetsbare ouders, maar eigenlijk gaat het meer over kwetsbare kinderen. Zij hebben toch ook het recht op goede ouders? We kunnen niet blijven toezien hoe kinderen ongelukkig en beschadigd op de wereld blijven komen.

cc-foto: Mara

Geef een reactie

Laatste reacties (111)