33

Cees Korvinus treedt terug als VARA-voorzitter

Korvinus geeft de ruimte aan een opvolger om te onderhandelen over een samenwerking met BNN

Cees Korvinus treedt met onmiddellijke ingang terug als voorzitter van de VARA. De komende periode gaat de VARA met BNN gesprekken voeren over een samenwerking. Korvinus wil de ruimte geven aan een opvolger om hier in het voortouw te nemen. Volgens Korvinus is hier een ander type bestuurder voor nodig.

Korvinus:

Bij mijn aantreden in 2009 kon niemand voorzien dat de Nederlandse publieke omroepen en ook de VARA zo snel in een ingrijpend veranderingsproces terecht zouden komen. Om deze reden heb ik na overleg met de Raad van Toezicht besloten ruimte te maken voor iemand die dit veranderingsproces bestuurlijk en inhoudelijk kan leiden. Ik heb daarbij een zorgvuldige afweging gemaakt tussen enerzijds mijn loyaliteit aan de VARA en anderzijds de kwalificaties die nodig zijn om de VARA in een nieuwe ontwikkelingsfase te brengen.

In 2009 volgde Korvinus Vera Keur op als voorzitter van de VARA. Hij liet daarvoor zijn advocatenpraktijk achter zich. Hij overweegt terugkeer in de advocatuur.

Geef een reactie

Laatste reacties (33)