73

Handelsverdrag CETA gaat er komen, omstreden of niet

Een meerderheid in de Tweede Kamer zal het omstreden handelsverdrag met CETA goedkeuren. SP, GroenLinks en een aantal maatschappelijke organisaties zijn fel tegen het verdrag omdat Europese normen op het gebied van dierenwelzijn, maar ook de normen op het gebied van voedselveiligheid, met het verdrag in het geding komen. Toch denken VVD, D66 en PvdA dat het allemaal wel mee zal vallen. Ondertekening van het verdrag staat gepland op 27 oktober, officiële goedkeuring op 18 oktober.

De PvdA was in eerste instantie ook wat terughoudend. De partij meent nu dat aan bijna alle bezwaren tegemoet is gekomen en daarom gaat de partij toch akkoord. Volgens SP-parlementariër Jasper van Dijk zijn die aanpassingen echter niet meer dan een zouthouder, een ‘juridische truc’. Op het laatste moment is namelijk een juridische verklaring toegevoegd aan CETA, om de passages waar twijfel over heerst, in het verdrag te duiden. De laatste versie van het verdrag is bovendien pas dinsdag naar de Kamer gestuurd, de partijen hebben veel te weinig tijd om het gedegen door te nemen, aldus de SP en GroenLinks. Woensdag vindt namelijk al het debat plaats over CETA.

Na ondertekening kan een deel van het verdrag direct in werking treden, een aantal onderwerpen zijn nog uitgezonderd. Zo zal het omstreden arbitragesysteem (ICS) waarmee bedrijven een regering buiten de nationale rechtbank om kunnen aanklagen, voorlopig uitgezonderd zijn. PvdA-Kamerlid Vos laat weten dat hij vooral wil dat de rol van de vakbonden in het arbitragesysteem anders wordt geregeld. Ze moeten betere toegang tot het systeem hebben. Dit houdt verder gewoon nog steeds in dat bedrijven overheden voor speciale rechtbanken kunnen dagen als het beleid van een overheid hen niet zint.

Geef een reactie

Laatste reacties (73)