Laatste update 09:08
5

Chemiebedrijf DuPont vergiftigde decennialang omwonenden en wist ervan

DuPont stopte pas in 2012 met het gebruik van de stof C8 in Dordrecht en Amerika, maar wist al decennialang dat de stof ontzettend gevaarlijk was. Er zijn documenten uit de jaren ‘80 aan het licht gekomen die zouden tonen dat het bedrijf toen al overwoog om de stof niet meer te gebruiken vanwege de hoge gezondheidsrisico’s voor omwonenden, meldt het AD.

De krant heeft een intern stuk uit 1982 van onderzoekers van DuPont ingezien. Daarin staat het volgende:

C8 blijft lang in het bloed zitten, en dat baart zorgen. Er is ook een sterke mogelijkheid dat bewoners van de lokale gemeenschap worden blootgesteld.

Daarnaast was ook de leverancier van de stof, het bedrijf 3M, op de hoogte van de gevaren van deze stof. Zo schrijft 3M

Deze stof kan kanker veroorzaken. Dat blijkt uit onderzoek dat in 1983 en 1993 gezamenlijk is uitgevoerd door DuPont en 3M.

Ook heef thet AD een intern, vertrouwelijk gespreksverslag ingezien, waaruit bleek dat de leidinggevenden van DuPont zich in 1984 al zorgen maakten. Niet over het feit dat ze mensen aan het vergiftigen waren, maar omdat het slecht was voor hun imago en ze er juridisch mee in de problemen zouden komen:

We hebben het over imagoschade en aansprakelijkheid. We hebben het dan over de toenemende aansprakelijkheid vanaf nu als we niets doen, want we zijn al aansprakelijk voor de afgelopen 32 jaar.

DuPont ging echter meer dan dertig jaar door met het gebruiken van de stof. Er welden wel alternatieven onderzocht, maar de winstgevendheid was uiteindelijk veel belangrijker dan de levens en gezondheid van alle mensen die aan de stof zijn blootgesteld:

Geen van de opties is economisch aantrekkelijk en zou het verdienmodel op de lange termijn op het spel zetten.

Pas in 2012 werd gestopt met het gebruik van de giftige stof, nadat naar buiten kwam dat wetenschappers een sterk verband vermoeden tussen C8 en diverse ernstige aandoeningen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) concludeerde vorige week nog dat omwonenden veel hogere C8-waardes in hun bloed hebben dan verantwoord was en dat ze daardoor vele jarenlang risico hebben gelopen op gezondheidsschade. Vijf jaar na het stopzetten van de uitstoot van C8 heeft de lokale bevolking in Dordrecht en Sliedrecht nog ernstig verhoogde bloedwaarden en lopen daardoor een verhoogde kans op ernstige aandoeningen.

DuPont heeft als volgt gereageerd:

De kennis over C8 ontwikkelt zich continue. DuPont heeft altijd verantwoord gehandeld gebaseerd op de gezondheidsinformatie en milieu-informatie die beschikbaar was op het moment van gebruik.

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de kwestie.

Geef een reactie

Laatste reacties (5)