64

Christelijke school verbiedt smartphones want ‘onrein’

De Zeeuwse reformatorische scholengemeenschap Calvijn College wil het bezit van smartphones op school verbieden. Leerlingen moeten hun mobiel thuislaten of bij binnenkomst opbergen in een kluis en pas bij vertrek er weer uit halen. Het motief van het schoolbestuur is opmerkelijk. De toestellen zouden ‘geestelijk onrein’ zijn. De voorzitter van het college van bestuur waarschuwt in een brief aan de ouders dat de technologie door “een kier” naar binnen is geslopen en zich in “onze levens heeft genesteld”.

Fundamentalistische christenen hebben al langer moeite met eigentijdse technologie. Zo werd het kijken naar tv verboden en was het gebruik van internet alleen toegestaan met een kuisheidsfilter. Tegen de mobiele telefoon werd tot nu toe geen actie ondernomen.

Omroep Zeeland meldt:

Het bestuur van de reformatorische school noemt drie redenen om de telefoons van school te weren, als eerste ‘geestelijke onreinheid’. “Onze jongeren worden via het internet en hun smartphone overspoeld met ‘geestelijke boosheden’ (lees Efeze 6). Hoewel er natuurlijk verschillen bestaan, worden onze leerlingen volgestopt met foute muziek, met sport, met seks en met geweld.”

Andere genoemde redenen voor het taboe verklaren van de smartphones zijn dat ze de gebruikers afleiden en asociaal gedrag bevorderen. Met dat laatste doelt het bestuur op de gewoonte om in groepsverband naar het scherm te kijken in plaats van met elkaar te praten. Ook andere slimme apparaten, zoals smartwatches, komen onder het verbod te vallen.

cc-foto: Nicolas Nova

Geef een reactie

Laatste reacties (64)