28

Christenen willen leegstaande kerken niet meer verkopen aan moslims

Eind vorige eeuw werden er nog volop leegstaande kerken verkocht aan moslims die de christelijke gebedshuizen ombouwden tot moskeeën. Inmiddels gebeurt dat nauwelijks meer. De reden: groeiend wantrouwen jegens de islam en vrees voor ophef.

Uit onderzoek van Trouw blijkt dat er in de loop van de tijd zo’n 25 Nederlandse kerken zijn omgebouwd tot moskee. Deze eeuw is daar echter de klad in gekomen: slechts twee leegstaande christelijke gebedshuizen kregen een nieuwe, islamitische bestemming.

Volgens Jos Aarnoudse, directeur van de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN, waren protestanten eind vorige eeuw aanmerkelijk positiever als een leegstaande kerk werd opgekocht door moslims. Het nieuwe gebruik werd gezien “als een voortzetting van het religieus gebruik van de kerk, als iets wenselijks dus”. Sinds de aanslagen van 11 september zijn veel christenen negatiever gaan denken over de islam, vertelt hij aan Trouw.

Voor veel protestanten heeft de islam zijn onschuld verloren. Dat betekent echt niet dat iedereen op Geert Wilders stemt: als je het aan de mensen zelf vraagt zijn ze niet per se anti-islam, maar een moskee in de kerk gaat hen wel te ver.

Ook de vrees voor ophef speelt een rol:

Wanneer je als kerk besluit om het gebouw tot moskee te verbouwen, kun je er vergif op innemen dat er opschudding ontstaat. Dat willen mensen niet, en dus kiezen ze voor andere bestemmingen. Dat betekent dus dat er vanuit het maatschappelijk klimaat een soort censuur uitgaat.

CC-afbeelding: Congerdesign

Geef een reactie

Laatste reacties (28)