49

ChristenUnie noemt WW-plannen ‘pervers’

Wiegel: een draconische maatregel ... Wallage: plan is dramatisch ... Vereniging Arbeidsrecht Advcoaten Nederland: versobering ondoordacht en onverstandig


Na de hevige kritiek op de plannen in het regeerakkoord over de zorgpremie, lijkt nu ook de versobering van het ontslagrecht aan de beurt. Er zijn steeds meer personen en organisaties die publiekelijk kritiek leveren op het aanpassen van de WW. Hans Wiegel (VVD) noemde de hervorming eerder een ‘draconische maatregel’ en Jaques Wallage typeerde het plan als ‘dramatisch’.

“Dit WW-voorstel in crisistijd is te pervers en mag zo niet doorgaan.” Dat tekent RTL op uit de mond van Carola Schouten van de ChristenUnie over de plannen van het kabinet-Rutte II om te korten op de opbouw van WW-recht:

Met deze plannen krijgen we in Nederland echt Spaanse toestanden. Dit is geen hervormen, maar het slopen van de WW. Het maakt mensen onzeker wanneer ze na het verlies van hun baan zo snel van de WW in de bijstand terechtkomen en daardoor al heel snel hun eigen huis te koop moeten zetten. Door deze plannen breng je mensen nog meer in de problemen, het kabinet zou juist het vinden van nieuw werk centraal moeten stellen.

De ChristenUnie zal in het debat over de regeringsverklaring voorstellen dat het kabinet ‘ruimte geeft aan werkgevers en werknemers om met een alternatief voor de huidige WW-plannen te komen’.

Vandaag heeft ook de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland, waarbij 900 gespecialiseerde advocaten aangesloten zijn, het plan ondoordacht en onverstandig genoemd. Volgens de vereniging is de maximale ontslagvergoeding van 75.000 te laag en de termijn waarover het UWV over het moest adviseren te kort.

Ook kantonrechters hebben hun zorgen uitgesproken. Zij vrezen voor de positie van de rechter, die hiermee uitgehold zou kunnen worden. De kantonrechters zijn verder bang dat vooral oudere werknemers de dupe zullen zijn van het nieuwe ontslagrecht.

De plannen moeten nog worden behandeld in de Tweede en Eerste Kamer, maar het kabinet hoop deze maatregelen medio 2014 te kunnen invoeren.

NOS: Kritiek op plan voor ontslagrecht

Geef een reactie

Laatste reacties (49)