13

ChristenUnie op bezoek bij COC vanwege formatie

De ChristenUnie ging vandaag op bezoek bij het COC, de Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit. Gert Jan Segers en zijn medeonderhandelaar Carola Schouten deden dit met het oog op de kabinetsformatie. Ze spraken met het COC over verschillende onderwerpen gerelateerd aan de maatschappelijke positie van leden van de LHBTQ-gemeenschap.

Aankomende week zullen in de kabinetsformatie heikele kwesties aan bod komen. Formateur Gerrit Zalm had het over ‘medisch-ethische kwesties’, waar bij gedacht moet worden aan stervenshulp bij voltooid leven, maar ook bijvoorbeeld de verbetering van de wettelijke positie van homoseksuele ouders. Beide zijn punten waar D66 nadrukkelijk voorstander van is en de ChristenUnie lijnrecht tegenover ze staat.

D66 en de VVD ondertekenden allebei het ‘regenboog stembusakkoord‘, waarin afspraken zijn vastgelegd over de bevordering van emancipatie van de LHBTQ-gemeenschap. Een van die afspraken is dat bij wet geregeld moet worden dat een kind meer dan twee erkende ouders kan hebben, iets wat vaak voorkomt bij gezinnen in de LHBTI-gemeenschap. De ChristenUnie is principieel tegen het meerouderplan. Zowel CDA als de ChristenUnie hebben geweigerd het ‘regenboog stembusakkoord’ te ondertekenen.

Na afloop van de bijeenkomst met het COC zei Segers geluisterd te hebben naar de zorgen van de organisatie. Segers zei ‘schouder aan schouder’ met ze te staan als het aankomt op het tegengaan van de discriminatie van homo’s. ‘Homo’s die niet veilig over straat kunnen, dat is een zorg die we allemaal hebben’ aldus Segers. De fractievoorzitter van de ChristenUnie gaf ook echter toe dat er verschillen waren in standpunten. Hij noemde het ‘een heel goed gesprek’.

Tanja Ineke van het COC beaamde dit en zei de indruk te hebben ‘dat verworvenheden als adoptie en huwelijk niet zullen worden teruggedraaid de komende periode’. Het COC blijft echter wel bezorgd over de afspraken die de komende periode in de onderhandelingen met de ChristenUnie tot stand zullen komen.

NOS: Onderhandelaars ChristenUnie praten over positie homo-ouders

Geef een reactie

Laatste reacties (13)