10

CIA beïnvloedt buitenlandse publieke opinie over Afghanistan

VS verwachten bloedige lente en zomer in het land. Steun in Europa neemt af. CIA start groot 'reclame-offensief

De CIA probeert actief de publieke opinie in het buitenland over Afghanistan te beïnvloeden. De Amerikaanse geheime dienst heeft hiertoe een grote ‘reclamecampagne’ gestart. Hiebij wordt in ieder land waar de steun dreigt af te nemen op gevoeligheden ingespeeld.

Het draagvlak voor de missie in Afghanistan neemt in Europa af en de CIA weet dat. Daarom heeft de denktank Red Cell van de Amerikaanse geheimedienst een ‘reclame-offensief’ bedacht. De strategie spitst zich per land toe op sentimenten die onder de bevolking leven. Dit schrijft Vrij Nederland dinsdag. 

Het blijkt uit een rapport van de geheime dienst dat eerst uitlekte via de klokkenluiderssite WikiLeaks. In Frankrijk zou de boodschap bijvoorbeeld moeten zijn dat Afghaanse vluchtelingen en burgers voordelen hebben van de missie. Uit onderzoek van de blijkt namelijk dat Fransen zich het lot van de Afghanen aantrekken.

Duitsers maken zich daarentegen vooral zorgen over de kosten van de missie en zien Afghanistan niet echt als hun probleem. De boodschap daar moet dus zijn hoeveel vooruitgang al is geboekt, de essentiële rol Duitsland daarbij speelt en wat de mogelijke gevaren voor het land zelf zijn als de missie mislukt.

Polls laten ook zien dat vooral Europese vrouwen sceptisch zijn over de missie. Daarom ziet de CIA vrouwen in het bijzonder als ideale boodschapper.

Lees hier meer

Foto: Flickr CC U.S Army

Geef een reactie

Laatste reacties (10)