5

CO2-uitstoot gelijk ondanks crisis

China en India doen afname in geïndustrialiseerde landen teniet

Ondanks de economische crisis is de wereldwijde uitstoot van kooldioxide vorig jaar gelijk gebleven. Dat blijkt uit cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving, het belangrijkste klimaatadviesorgaan van de overheid.

De uitkomst is aan de ene kant positief, omdat voor het eerst sinds 1992 het wereldwijde CO2-niveau niet is gestegen, maar aan de andere kant negatief. Deskundigen hadden gedacht dat de uitstoot door de economische crisis zou dalen, zo meldt de NOS.

Vorig jaar lag de uitstoot in de geïndustrialiseerde landen 10% onder het niveau van ijkjaar 1990, ruimschoots binnen de normen van het Kyoto-protocol. De geïndustrialiseerde landen, behalve de VS dat het protocol niet heeft getekend, liggen op koers om gezamenlijk in de periode 2008-2012 gemiddeld 5,2% minder CO2 uit te stoten dan in 1990. 

Deze daling wordt echter teniet gedaan door de stijging van de uitstoot in China en India. Voor het eerst stoot China ook meer uit dan de VS. In China en India steeg de uitstoot met respectievelijk 9 en 6%, ondanks dat er in China de laatste vijf jaar fors is geïnvesteerd in zonne- en windenergie.

Lees ook: Europese Unie haalt CO2-doelstelling

Foto: Uwe Hermann (Flickr/CC)

Geef een reactie

Laatste reacties (5)