29

CO2-uitstoot licht gestegen

Huishoudens en dienstverleners verstookten minder aardgas door 'warme' winter

De Nederlandse economie heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar meer CO-2 uitgestoten dan hetzelfde kwartaal een jaar daarvoor. Na correctie (hoge temperaturen) blijft er een toename over van 1,4 procent.

CO2-uitstoot door toegenomen handel
Door extra vervoersbewegingen die samenhangen met de groei van de handelsstromen, is de CO2-uitstoot in de transportsector toegenomen. Dit geldt voor het goederenverkeer over de weg, zeevaart en binnenvaart.

Ook ‘energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer’ zorgden voor een hogere CO2-uitstoot. Zo namen de productie en uitvoer van elektriciteit sterk toe. Vanuit België werd er meer beroep gedaan op Nederlands elektriciteit. Ook de inzet van stenenkolen lag in het vierde kwartaal veel hoger dan hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Bij aardgas lag dit juist anders: daar daalde het juist.

Afname
Er werd in het laatste kwartaal van vorig jaar minder CO2 uitgestoten door ‘landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid’. Dit heeft te maken met het warme weer dat invloed had op de noodzaak stallen en kassen te verwarmen. Er was wel sprake van een forse groei in CO2-emissies door de olieraffinaderijen.

Tevens hebben huishoudens en dienstverlening door het milde winterweer minder aardgas verstookt voor ruimteverwarming. 

CBS: CO2-uitstoot licht gestegen

Cc-foto: Eigirdaz

Geef een reactie

Laatste reacties (29)