37

CO2 uitstoot stijgt voor het eerst in zeven jaar

In Amerika is de snelst groeiende toename van CO2 gemeten in 23 jaar

Nederland stootte in 2010 6 procent meer broeikasgassen uit dan het jaar daarvoor. Het is voor het eerst in zeven jaar dat de CO2 uitstoot weer toeneemt, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Nederland zit met die toename 1 procent boven de norm die in 1990 is vastgesteld voor de afspraken in het Kyotoprotocol.

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Redenen voor de toename van de broeikasgassen is de aantrekkende economie en de koude winter. Volgens het Kyotoprotocal moet Nederland tussen 2008 en 2012 de uitstoot met gemiddeld 6 procent verminderen ten opzichte van 1990. Om dat voor elkaar te krijgen probeert Nederland zelf meer te letten op de broeikasgassen, maar een groot gedeelte wordt opgekocht door emmissierechten op te kopen in andere landen of projecten projecten te financieren die de uitstoot in het buitenland verlagen.

Ook in Amerika nam de uitstoot van CO2 toe met 3,9 procent. Dat is volgens de Amerikaanse energie-informatiedienst EIA de snelste toename sinds 1988. “Deze werd vooral veroorzaakt door de doorstart van de economie na de recessie in 2008 en 2009”, zegt Howard Gruenspecht van de EIA in Trouw.

Trouw: Uitstoot broeikasgassen neemt toe

Geef een reactie

Laatste reacties (37)