9

COA en VNG: reserve aan opvangcentra kan maatschappelijke onrust voorkomen

De overheidsdienst COA, die zorg draagt voor de opvang van asielzoekers, en de vereniging van Nederlandse gemeenten VNG, pleiten voor de aanleg van een reserve aan opvangcentra. Deze reserve zou als er weer een plotselinge vluchtelingenstroom opkomt aangesproken kunnen worden. Daarmee wordt voorkomen dat gemeenten en burgers overvallen worden met de vraag naar noodopvang.

Gerard Bakker, bestuursvoorzitter van het COA, en Jos Wienen, burgemeester van Haarlem en voorzitter van de VNG Commissie Asiel & Integratie ontvouwen hun plan in een interview met het AD:

We zijn het eens dat het geen slimme benadering is om iedere keer weer met een hoop problemen nieuwe azc’s te openen en dan weer te sluiten. We willen een systeem waarbij je reservecapaciteit hebt, zonder dat je steeds op zoek moet naar nieuwe plekken.

Nu oorlogsvluchtelingen als gevolg van de zogeheten ‘Turkije-deal’ Europa niet meer kunnen bereiken, is de vraag naar opvang drastisch afgenomen. In 2015 verbleven er bijna 50.000 asielzoekers in opvangcentra, nu zijn dat er nog geen 23.000. Er worden dit jaar 45 azc’s gesloten en andere azc’s verkleind. Dat leidt weer tot problemen omdat gemeenten zich vaak al hebben ingesteld op honderden extra inwoners en daarvoor voorzieningen hebben getroffen.

Naast een aantal gewone azc’s kun je dan denken aan locaties waar je studenten laat wonen, of mensen die woonruimte zoeken omdat ze net gescheiden zijn. Of asielzoekers die al een verblijfstatus hebben. Als het nodig is, kan zo’n locatie dan snel weer een azc worden. Hoe groot zo’n buffer moet zijn, kunnen we nog niet zeggen.

De twee pleiten er ook voor dat de Europese Unie werk maakt van de aanpak van zogeheten ‘asielhoppers’, rondzwervende personen die veelal afkomstig zijn uit Noord-Afrikaanse landen en geen recht hebben op een vluchtelingenstatus. Deze groep is verantwoordelijk voor het gros van de problemen omdat ze vaak crimineel gedrag vertonen. Uitzetten is lastig omdat de landen van herkomst hen niet willen terugnemen. Europa moet daar verandering in brengen.

cc-foto: Directie Voorlichting

Geef een reactie

Laatste reacties (9)