52

Coalitie blokkeert debat over uitzetten tolk

PvdA en VVD trommelen zo veel mogelijk Kamerleden op om tegen debatvoorstel te stemmen ... D66-Kamerlid: 'Procedurevergadering Defensie is nog nooit zo druk geweest'

Coalitiepartijen VVD en PvdA is het gelukt om al hun Kamerleden met de neuzen in dezelfde richting te krijgen: woensdag stemden ze massaal tégen een debat met staatssecretaris Teeven over het plan om de Afghaanse tolk, die zijn land ontvluchtte omdat hij in gevaar was gekomen vanwege zijn werkzaamheden als tolk voor Nederland, uit te zetten. D66 had een spoeddebat aangevraagd over de geplande uitzetting. SP, GroenLinks en de ChristenUnie stemden vóór een debat.

Update onder artikel
Eerder werd al duidelijk dat de defensietolk hoe dan ook uit wordt gezet: regels zijn immers regels. Staatssecretaris Fred Teeven schreef in een brief aan de Kamer:

Het enkele feit dat iemand (…) voor een Nederlandse missie heeft gewerkt, is onvoldoende om de verantwoordelijkheid voor de behandeling van een asielaanvraag over te nemen.

Ahmadzai vluchtte in 2010 uit Afghanistan nadat zijn broer werd vermoord en hij werd bedreigd. Hij vroeg asiel aan in Noorwegen, maar dat werd afgewezen. Daarna vluchtte hij naar Nederland, waar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn aanvraag niet in behandeling wilde nemen. Binnen Europa is het namelijk niet mogelijk om in twee landen asiel aan te vragen, tenzij er ‘bijzondere persoonlijke omstandigheden’ zijn. Maar daar wil Teeven geen gebruik van maken.

Ahmadzai kwam in de problemen nadat hij in een BBC-reportage in beeld is gebracht als tolk. Dit terwijl het beleid van Nederland er juist op gericht zou zijn de anonimiteit van tolken te garanderen. Defensie erkent dat Ahmadzai door de BBC in beeld is gebracht, maar Teeven noemt dat slechts ‘ongelukkig’.

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma laat op Twitter weten hoe het de coalitie is gelukt om een debat over Ahmadzai te blokkeren:

Ondertussen is er een petitie opgezet om steun te betuigen voor Ahmadzai en Teeven over te halen gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid. De petitie bekijken en ondertekenen kan hier.

Update 14:55

Bart van Bruggen, voorzitter van de Jonge Socialisten gaat helemaal over de rooie zo laat hij op Twitter weten:

Later voegt hij er nog aan toe: Na #apb14 (Algemene Politieke Beschouwingen, red. Joop) zouden we een heel ander PvdA-geluid gaan horen. En dan gebeurt dit bij de eerste beste kans die je daarvoor krijgt.

Update 16.29
Linda Voortman, Kamerlid voor GroenLinks laat aan Joop weten: 

Het is gewoon treurig dat PvdA en VVD via de procedurevergadering een debat blokkeren. Als je staat voor deze beslissing kun je hierover in alle openheid een debat aangaan. GroenLinks kijkt nu samen met de andere fracties wat we kunnen doen om de Kamer alsnog snel tot een uitspraak te dwingen om de uitzetting van meneer Ahmadzai te voorkomen.

Lees ook op Joop: Nederland weigert eigen tolk Uruzgan asiel, Teeven zet Afghaanse tolk alsnog het land uit

Geef een reactie

Laatste reacties (52)