27

Coalitie: Laat resultaat eindtoets groep 8 weer meewegen in schooladvies

Docenten in groep 8 moeten weer wachten met het geven van een schooladvies tot ná de eindtoets, zodat ook dat resultaat wordt meegenomen in het advies. Daarvoor pleit de regeringscoalitie. Nu wordt het advies al ruim voor de toets gegeven. Kinderen van lager opgeleide ouders of ouders die de taal minder goed beheersen zijn daar vaak de dupe van.

Sinds 2014 is het resultaat van de eindtoets (voorheen de Cito-toets) niet meer leidend. Al in februari van het laatste schooljaar geeft de docent een schooladvies. Geregeld komt het voor dat na de toets blijkt dat een kind een hoger middelbare-schoolniveau waarschijnlijk aankan, maar wordt toch het advies niet aangepast. Pas wanneer ouders zich mondig tonen en over het gegeven advies in discussie gaan, gebeurt dit. D66-Kamerlid Van Meenen wijst erop dat kinderen van lager opgeleide ouders hier vaker het onderspit delven, omdat hun ouders minder goed de weg weten.

Het advies van de docent moet wel leidend blijven, zoals nu ook het geval is. Wel zal het moment waarop de toets gegeven wordt iets naar voren gehaald moeten worden. Hoe ver, daarover zijn de partijen het nog niet eens. Vervroegen moet, omdat het schooladvies van de docent anders te laat komt en middelbare scholen zich niet kunnen voorbereiden op te verwachten aantallen leerlingen. Maar te vroeg is geen optie, omdat de tweede helft van het schooljaar ook nog benut moet worden. Van Meenen: ‘Nu zie je vaak dat leerlingen na de toets alleen nog maar bezig zijn met de musical.’

Bron: NOS / cc-foto: Onderwijsgek

Geef een reactie

Laatste reacties (27)