83

‘Code Rood voor de PvdA’

Oud-partijvoorzitter en senator Ruud Koole trekt aan de bel … Kritiek lijkt zich vooral op PvdA-leider Diederik Samsom te richten

Eerste Kamerlid en oud-PvdA-voorzitter Ruud Koole trekt woensdag in NRC aan de bel. Er is in zijn partij een vertrouwenscrisis met de kiezers gaande, zegt hij, die niet zomaar over zal gaan. “We kunnen niet zeggen: het waait wel over nu de economie weer aantrekt”, aldus Koole. Volgens de senator zijn er onder partijleden in het land erg veel zorgen.

In Nieuwsuur is Ruud Koole te gast. Bekijk de uitzending vanaf 00:18:40 hierboven terug.

Koole staat niet alleen in zijn kritiek op de partij. Ook partijlid Sander Terphuis, onder meer bekend vanwege zijn strijd tegen de strafbaarstelling van illegaliteit, en directeur van de PvdA-denktank Wiardi Beckman Stichting, Monika Sie Dhian Ho, laten van zich horen. Volgens Koole zou de ‘electorale put’ waar de PvdA zich nu in bevindt wellicht zelfs erger zijn dan in 2002, toen de partij onder leiding van Ad Melkert bijna de helft van de Kamerzetels verloor.

PvdA-leider Diederik Samsom geeft vooral de ingrijpende hervormingen en bezuinigingen de schuld, maar Koole is het daar niet mee eens. “De reactie moet nu niet zijn: ik wist dat het moeilijk zou worden maar kritiek komt nu even niet zo goed uit”, zegt hij. Daarom roept hij op tot debat onder leden van de PvdA over de toekomst van de partij. Volgens Koole staat de partijtop te veel op zenden en is het te veel aan het verdedigen wat er door het kabinet gedaan is.

Terphuis kondigt in navolging van Koole een reeks bijeenkomsten aan onder de leden, over de koers van de partij. Terphuis:

Hij (Samsom, red) beloofde bij het aantreden van dit kabinet het PvdA-geluid te laten horen. Maar hij verdedigt het kabinetsbeleid en daarmee de rechtse VVD-politiek. Mensen op straat voelen zich in de steek gelaten door de PvdA.

Ook het wetenschappelijk bureau van de PvdA, de Wiardi Beckman Stichting (WBS) richt haar pijlen op Samsom. Bij een debat vorige week zei Monika Sie Dhian Ho nog dat de PvdA onder Samsom ‘een onduidelijk profiel’ heeft gekregen. Ook verweet ze hem te weinig tegengas te geven aan de ‘gouvernementele sfeer’ in het kabinet. “Samsom vereenzelvigt zich zodanig met het regeerakkoord dat er van dualisme geen sprake is”, aldus Sie Dhian Ho.

NRC: Oud-partijvoorzitter Koole: crisis in PvdA door ‘lethargie’

Geef een reactie

Laatste reacties (83)