56

Cohen schrijft alternatieve regeringsverklaring

Pvda-leider presenteert beleid zoals dat er uit zou zien als hij MP was geworden en hekelt maatregelen van VVD/CDA-kabinet: 'Mijn grootste zorg zit in de benadering van mensen'

PvdA-leider Job Cohen heeft een alternatieve regeringsverklaring geschreven. Hij deed dit op verzoek van het weekblad HP/De tijd. Cohen presenteert hierin het kabinetsbeleid zoals dat eruit zou zien als hij minister-president was geworden. Maar ook hekelt hij hierin de maatregelen die het VVD/CDA-kabinet neemt: “Mijn grootste zorg zit in de benadering van mensen.” Daarnaast zegt hij zijn verantwoordelijkheid als PvdA-leider niet uit de weg te zullen gaan. “Er is volop aanleiding tot politieke strijd en daarom ben ik in Den Haag”, aldus Cohen in HP/De Tijd.

Hieronder enkele citaten uit de alternatieve regeringverklaring van Cohen. Het stuk is in zijn geheel te lezen bij HP/De Tijd. Premier Rutte zal zijn regeringsverklaring volgende week dinsdag uitspreken bij het Tweede Kamerdebat over het nieuwe kabinet.

Mevrouw de Voorzitter!
Met groot plezier presenteer ik u de plannen van het nieuwe kabinet, dat onder leiding van de Partij van de Arbeid tot stand is gekomen. Plannen, die rekening houden met de economische en financiële crisis, met de duurzaamheidscrisis en de crisis in onze democratie, plannen die ons land weer brengen op een gezonde, evenwichtige koers, waarbij wij ervoor gezorgd hebben dat de lasten eerlijk over de bevolking verdeeld worden en waarbij wij investeren op die terreinen die voor onze toekomst van groot belang zullen zijn.

Maar er moet wel degelijk bezuinigd worden en dat leidt ook tot lastenverzwaring voor burgers. We doen dat op zo’n manier dat de economie er zo min mogelijk schade van ondervindt, het aantal banen stijgt en de lasten eerlijk worden verdeeld. Ik geef een paar voorbeelden. Hogere inkomens gaan relatief meer voor zorg betalen dan lagere inkomens. Hypotheekrenteaftrek wordt weer voor zijn oorspronkelijke doel gebruikt: niet als ‘villasubsidie’, maar om gewone mensen in staat te stellen een eigen huis te kopen. Er komt een bankbelasting om de kosten van de financiële crisis te betalen

Maar stop! De Partij van de Arbeid zit helemaal niet in de regering en gaat oppositie voeren. Oppositie tegen de coalitie van VVD, PVV en CDA. (…)  mijn grootste zorg zit in de benadering van mensen. Met politici die onderscheid maken tussen mensen op basis van afkomst of levensovertuiging en in het centrum van de macht komen. Met deze beleden ongelijkheid ontstaat een voedingsbodem voor een wereld die ik niet wil. Een wereld met angst, onbegrip en hardheid, over mensen die daar niets aan kunnen doen – en dan heb ik het natuurlijk niet over criminaliteit of overlast, want die moeten worden aangepakt.

Geef een reactie

Laatste reacties (56)