30

‘Collectief pensioen benadeelt jongeren’

CPB: Waarschuwt dat draagvlak voor collectieve regelingen afneemt als de onderbouwing niet klopt 

De meeste collectieve pensioenregelingen benadelen jongeren. Dat blijkt uit een door staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma (PvdA) vrijgegeven rapport van het Centraal Planbureau (CPB).

Collectieve pensioenregelingen gebruiken in doorgaans een zogeheten ‘doorsneepremie’, legt NRC Handelsblad uit: jongeren betalen relatief veel premie en ouderen relatief weinig. Wanneer zij zelf ouder zijn betalen de generaties die dan jong zijn als compensatie hier weer aan mee, is het idee.

Dit systeem stamt uit de tijd dat veel werknemers hun hele werkzame leven bij één werkgever pensioen opbouwen. Voor jongeren is dit echter veel minder waarschijnlijk. Een nieuwe werkgever of werken als zelfstandige betekent vaak ook een andere systematiek van pensioenopbouw.

Iemand die tot halverwege het werkzame leven pensioen opbouwt in het doorsneesysteem, kan in verhouding tot de ingelegde premies een derde te weinig pensioen ontvangen, stelt het CPB. Wanneer juist in de tweede helft van de loopbaan pensioen wordt opgebouwd, wordt twintig procent meer ontvangen.

Het CPB waarschuwt dat het draagvlak voor collectieve regelingen kan afnemen als de redenen om zo’n systeem te rechtvaardigen niet meer kloppen. Een overgang naar een systeem waarbij de pensioenopbouw voor elke leeftijd meer in evenwicht wordt gebracht, kost echter geld en dat kan leiden tot bijvoorbeeld hogere premies.

NRC: CPB: Collectief pensioen benadeelt jongeren

Foto-cc: PvdA

Geef een reactie

Laatste reacties (30)