6

‘Combinatie werk en zorg moet beter’

Vicepremier spreekt ook uit eigen ervaring: teveel mensen worstelen met het combineren van hun werk en de zorg

Vicepremier Lodewijk Asscher vindt dat de combinatie van werk en zorg in Nederland moet verbeteren, zo blijkt uit een opiniestuk dat de minister maandag in Dagblad Trouw schrijft.

Asscher concludeert dat de manier waarop we het nu in Nederland hebben geregeld een prijs heeft: “Stress, burn-out, ze vellen bij bosjes getalenteerde werknemers.”
De minister merkt dat het voor veel mensen moeilijk is om de zorg voor kinderen en aandacht voor hun werk goed te combineren. Hij spreekt in het artikel ook uit eigen ervaring:

Toen ik vorige week in De Telegraaf anoniem werd bekritiseerd en uitgelachen omdat ik Sint Maarten met mijn jongens wilde vieren, werd ik verrast door de enorme stroom adhesiebetuigingen van Telegraaflezers, vrouwen én mannen.

Asscher wil dat zoveel mogelijk mensen op de arbeidsmarkt terecht kunnen, maar tegelijkertijd wil hij mensen ook meer de kans geven voor hun kinderen en hun ouders te kunnen zorgen:

Economische belangen en sociale verlangens gaan hier hand in hand. Kan de overheid dit regelen? Nee natuurlijk. Onze cultuur, de keuzes die we maken, vormen we vooral zelf. Op de werkplek moeten werkgevers en werknemers elkaar vinden in een gedeeld belang. Maar het kabinet wil wel helpen.

Maandag wordt over het onderwerp besproken op een speciaal belegde arbeid-en-zorgtop. Asscher hoopt zo op nieuwe ideeën te komen om de huidige situatie te verbeteren. Een van die mogelijke verbeteringen is het beter op elkaar afstemmen van werk- en schooltijden. Daarnaast gaat Asscher de sociale wetgeving bestuderen om te kijken hoe het zorgverlof beter kan worden benut, verlofregelingen beter aansluiten en wat de mogelijkheden zijn om werknemers flexibeler te laten werken.

Lees het hele opiniestuk van Lodewijk Asscher in Dagblad Trouw

CC foto: Sean Donohue

Geef een reactie

Laatste reacties (6)