33

Controverse omringt essay abortus ná geboorte

Wetenschappers lanceren 'gedachtenexperiment' over abortus na de geboorte

Waarom zouden we abortus niet ook na de geboorte toestaan? Dat is de vraag die twee Australische wetenschappers stellen in een essay in de Journal of Medical Ethics. Er is immers weinig verschil tussen de pasgeborene en een foetus van een aantal maanden oud, redeneren zij. Hoewel zij stellen dat het artikel slechts een gedachtenexperiment is, is het ze op een storm van verontwaardiging komen te staan.

De Australische academici Aberto Giubilini en Francesca Minerva zijn het niet met de conclusie van hun eigen argumentatie eens, maar willen met hun gedachtengang laten zien dat onze abortus- en euthanasie wet op ethisch vlak niet waterdicht is. Door de emotionele lading van het onderwerp zijn veel mensen het stuk gaan zien als een pleidooi voor het euthanaseren van bijvoorbeeld pasgeboren baby’s met het syndroom van Down.

Ouders die na een vruchtwaterpunctie het nieuws krijgen dat hun kind het syndroom van Down heeft, mogen beslissen het kind te laten aborteren. Dit is bij de wet toegestaan. Foetussen en pasgeboren baby’s hebben in de wetenschap beide echter de status dat ze nog geen zelfbewustzijn hebben. De borelingen worden gezien als biologische wezens en niet als een persoon.

In de beslissing om foetussen te aborteren stellen we volgens Giubilini en Minerva de belangen van mensen die werkelijk bestaan, boven die van een biologisch wezen dat zich kan ontwikkelen tot een persoon. Als we op basis van die gedachtengang de beslissing maken foetussen te aborteren is er volgens de wetenschappers eigenlijk geen verschil met het euthanaseren van pasgeboren baby’s.

Wanneer word je van een mens een persoon? Die vraag is volgens Giubilini en Minerva nauwelijks te beantwoorden, maar wel waar het om gaat bij het weghalen van een foetus of het euthanaseren van een pasgeboren baby. In hun ogen is euthanasie daarom zinloos als ouders geen zwaarwegende reden hebben. Ze lijken met hun essay de bestaande wetgeving over abortus in een ander licht te willen plaatsen. Maar vragen over de ‘leeftijdsgrens’ voor abortus zijn natuurlijk al zo oud als het fenomeen zelf.

Hoofdredacteur Julian Savulescu van de Journal of medical Ethics kreeg ook veel kritiek. Hij zou geen podium moeten bieden voor zo’n pleidooi. Op zijn blog benadrukt hij dat het niet om een pleidooi gaat voor kindermoord, maar slechts een verkenning van de rol van ouders op basis van reeds bestaande ethische ideeën.

Een aantal reacties die hij kreeg op zijn blog:

These people are evil. Pure evil. That they feel safe in putting their twisted thoughts into words reveals how far we have fallen as a society.”

“Right now I think these two devils in human skin need to be delivered for immediate execution under their code of ‘after birth abortions’ they want to commit murder – that is all it is! MURDER!!!”

“I don‘t believe I’ve ever heard anything as vile as what these “people” are advocating. Truly, truly scary.”

“The fact that the Journal of Medical Ethics published this outrageous and immoral piece of work is even scarier

Trouw: Ethici breken lans voor baby-euthanasie

cc-foto: The Jordan Collective

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (33)