43

Controversieel lerarenregister gaat niet door

De omstreden verplichting voor onderwijzend personeel om in een openbaar register aan te geven welke opleidingen en bekwaamheden een leraar of lerares heeft is vooralsnog van de baan, meldt de NOS. Hiermee trekt de huidige minister van onderwijs, Arie Slob, een streep door de plannen van zijn voorganger, de VVD’er Sander Dekker. Die wilde van een register op vrijwillige basis een verplicht nummer maken.

Vanaf het moment dat de plannen bekend werden, was er veel protest vanuit het onderwijs. Leraren voelden zich in hun beroepseer aangetast. De Raad van State was ook kritisch en wees op de noodzaak eerst het lerarentekort aan te pakken. Het intrekken van lesbevoegdheid in de nieuwe opzet werd als onwerkbaar afgedaan. Slob vindt dat het plan te weinig draagvlak in de beroepsgroep kent en wil het niet van bovenaf opleggen.

Cc-foto: Mediawijzer

Geef een reactie

Laatste reacties (43)