11

Cookiedieet? NPO mag je niet weigeren

Websites NPO gaan op zwart als je cookies niet accepteert ... College Bescherming Persoonsgegevens oordeelt dat dat niet mag

Wie sinds half oktober websites van de publieke omroep, zoals uitzendinggemist.nl en omroep.nl, bezoekt moet eerst cookies accepteren. Ook van derden als Facebook en Twitter. Doe je dit niet, dan kun je de website niet of gedeeltelijk niet bezoeken. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) laat naar aanleiding van Kamervragen weten dat deze muur niet rechtsmatig is.

delete, accept, and deny cookies
In mei vorig jaar ging de Telecomwet van kracht. Alle Nederlandse websites moeten gebruikers voortaan wijzen op het gebruik van cookies. De gebruiker kan vervolgens kiezen de cookies te accepteren, of te weigeren. De NPO handhaaft de regels wel erg streng. Zo schrijft het CPB in een brief aan de Kamer:

Door het afdwingen van toestemming voor tracking cookies, betalen bezoekers feitelijk bij elk bezoek met hun persoonsgegevens. Van in vrijheid gegeven, rechtsgeldige toestemming is daarom geen sprake.

De NPO claimt gebruik te móeten maken van de cookies. Omdat de publieke omroep gesubsidieerd wordt, moet het bezoekersstatistieken bijhouden. En hier zijn cookies voor nodig, aldus de NPO.

Vorig jaar checkte NRC next of het klopt dat de NPO de cookies nodig heeft om de statistieken bij te houden. Next concludeerde:

Hoewel bezoekersstatistieken ook op een andere manier bij te houden zijn, kan dat inderdaad het meest nauwkeurig via cookies. De andere cookies die worden gebruikt voor sociale media en advertentiedoeleinden worden niet geplaatst ten behoeve van een wet. Het is technisch gezien mogelijk de bezoeker de keuze te geven om sommige cookies wel en sommige cookies niet te accepteren, maar die mogelijkheid geeft de NPO niet.

Volgens het CBP kunnen de websites die gebruik maken van sociale media gemakkelijk grijze Facebook- en Twitterknoppen gebruiken, die pas geactiveerd worden (en daarmee cookies gaan versturen) als de gebruiker daar zelf op klikt.

De NPO gaat naar aanleiding van de brief van het CBP bekijken wat de gevolgen zijn en of er eventuele aanpassingen in het cookiebeleid nodig zijn.

Volgens woordvoerder Erik Kroeze is de cookiewet in Nederland te streng en gehaast ingevoerd.

Daar zit de kern van het probleem. Het is opvallend dat er door verschillende betrokken instanties verschillende standpunten worden ingenomen. Het College geeft aan met de OPTA tot een gezamenlijk zienswijze te komen. Die zien we uiteraard graag tegemoet. Natuurlijk moeten we ons aan de wetgeving houden, maar we volgen de discussie over nut en noodzaak van de cookiewetgeving nauwlettend.

De Publieke Omroep is overigens niet de enige die voor deze vorm van dwang kiest. Ook websites als FOK.nl hebben ervoor gekozen gebruikers alleen welkom te heten wanneer ze de cookies accepteren. Verstopte het internet de cookies eerst nog voor de gebruiker, nu verstoppen de cookies het internet.

Volkskrant: CBP: ‘cookiemuur’ Publieke Omroep is niet rechtsgeldig
NRC: Cookiemuur publieke omroep niet rechtsgeldig – ‘ongelukkige voortrekker’

cc-foto: Stallio

Geef een reactie

Laatste reacties (11)