27

Coöperatieve bank zonder winstbejag beter voor midden- en klein bedrijf

Bankiers willen terug naar succesmodel waarbij leners eigenaar van de bank zijn

Een groep bankiers werkt aan de oprichting van een bank die de vorm heeft van een aloude coöperatie zonder winstoogmerk. Ondernemers die geld lenen worden daarbij ook eigenaar van de bank. Ooit waren de Rabobank en de NMB (thans ING) zo opgezet. De Commissie Bedrijfsfinanciering pleit ook voor een dergelijke benadering.


Nieuwsuur besteedde aandacht aan de Kredietunie, een door een groep bankiers opgezette leeninstelling die veel meer aandacht heeft voor de ondernemer die geld wil lenen dan reguliere banken. Het midden- en kleinbedrijf krijgt steeds vaker nul op rekest als om een lening wordt gevraagd. Recentelijk werd slechts dertig procent van de aanvragen goedgekeurd.

De Commissie Bedrijfsfinanciering wijst in een maandag aan de Tweede Kamer aangeboden advies op de goede ervaringen met kredietunies.

Een andere mogelijkheid om concurrentie in de MKB-kredietmarkt te verhogen is door het introduceren van de onder andere in Angelsaksische landen bekende kredietunie of ‘credit union’. Het gaat hierbij om een zelffinancierende coöperatie tussen particulieren en/of ondernemers die zich via een gezamenlijke kas louter richt op sparen en uitlenen. Deze kredietunies hebben geen winstoogmerk en zorgen voor een betrokkenheid van de spaarders en kredietnemers die mede-eigenaar zijn van de kredietunie. Deze kredietunies zouden in Nederland een beperkte rol kunnen gaan spelen in het verstrekken van MKB- kredieten. Wij bevelen aan om te onderzoeken in hoeverre kredietunies in Nederland een nuttige functie kunnen vervullen en aan welke regelgeving deze kredietunies zouden moeten voldoen. De kredietverlening door kredietunies zal echter beperkt zijn tot het bedrag dat de leden hebben ingelegd omdat deze financiële intermediairs geen leverage mogen toepassen.

Advies van de expertgroep bedrijfsfinanciering, rapport bancaire dienstverlening en evaluatie BMKB

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (27)