Laatste update 20:18
143

‘Corona is straf van God voor abortus, ga daarom massaal naar de kerk’

Het Reformatorisch Dagblad, de krant voor de orthodoxe christenen in Nederland, is van mening dat God doelbewust het coronavirus onder mensen verspreidt om hen “tot inkeer te brengen”. De christelijke God, die er in de ogen van orthodoxen wel vaker zeer sadistische trekjes op nahoudt, zou daarom gepaaid moeten worden met massale bidsessies. De krant stelt dat de regering speciale biddagen moet uitroepen waarop de bevolking de harteloze God, die kennelijk dood en verderf zaait om z’n zin te krijgen, massaal samenkomt om Hem te eren. Wie nog niet in het heil van de christelijke God gelooft zal zich moeten bekeren om zo te voorkomen dat de Heer nog meer onschuldige slachtoffers maakt.

In het hoofdredactioneel commentaar getiteld Niet corona heerst maar God regeert, schrijft de krant:

Bij alle maatregelen die de overheid tot nu toe afkondigt, wordt er één node gemist. In vroeger eeuwen was het gebruikelijk dat de regering een biddag uitriep. Dat gebeurde bij oorlogen en natuurgeweld, maar ook bij ernstige ziekten onder mens en dier.
Op het eerste gezicht is het tegenstrijdig om op te roepen tot zo’n biddag om het coronavirus, want zulke massale bijeenkomsten zijn de plaatsen waar die ziekte zich snel kan verspreiden. Toch verraadt dat een ongeestelijke manier van denken. Christenen belijden dat ziekte en gezondheid hun niet toevallig overkomen. Niet corona heerst, maar God regeert. Het coronavirus is slechts een tweede oorzaak, een middel in Gods hand. Hij zendt ziekte zoals ooit de plagen in Egypte, om de mens tot inkeer te brengen. Christenen hoeven daarvoor niet te verwijzen naar China, Iran of Italië. Ze hoeven ook geen verwijten te maken aan een overheid die abortus en euthanasie verdedigt of Nederland een genderideologie opdringt. Laten ze de hand in eigen boezem steken en zichzelf onderzoeken.
In de negentiende eeuw, tijdens heftige uitbraken van cholera, riepen predikanten hun hoorders op om te doen wat God sprak tot Salomo (2 Kron. 7:13,14). Als God ziekte zendt, moeten ze zich verootmoedigen, bidden, Gods aangezicht zoeken en zich bekeren. Als het volk dat zal doen, „zo zal Ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land genezen.”
Het zou dus juist onverantwoord zijn om op voorhand kerkdiensten af te gelasten. Vanzelfsprekend moeten kerkenraden hun verantwoordelijkheid kennen en adviezen vanuit de overheid serieus nemen. Maar dat staat niet het gebod van de hoogste Koning in de weg: bekering.

De oproep van de krant om massaal samen te komen is in strijd met alle preventiemaatregelen om verspreiding van het gevreesde virus te voorkomen. Orthodoxe christenen weigeren over het algemeen ook om zich, met een beroep op godsdienstvrijheid, in te enten tegen besmettelijke ziekten. De stroming wordt politiek onder meer vertegenwoordigd door de SGP in de Tweede Kamer.

cc-foto: Paul van de Velde

Geef een reactie

Laatste reacties (143)