89

Corona-ontkenner tegen kankerpatiënte: ‘Jouw leven is minder waard’

Lord Sumption, een vooraanstaande Britse conservatief die tot twee jaar geleden deel deel uitmaakte van het Hooggerechtshof, heeft live op BBC tegen een kankerpatiënte gezegd dat haar leven “minder waard” is. Sumption deed zijn uitspraak tijdens een debat over de lockdownmaatregelen. Sumpton is een criticus van de lockdown. Hij meent dat de maatregelen schadelijker zijn dan het virus, waarvan hij de ernst bagatelliseert.

De oud-rechter, advocaat en historicus verkondigde in het programma zijn opvatting dat “niet alle levens evenveel waard zijn”. Volgens Sumption zijn de levens van zijn kinderen en kleinkinderen meer waard “omdat ze meer tijd van leven voor zich hebben liggen”.

Deborah James, een patiënte die aan darmkanker in stadium 4 lijdt, reageerde daarop “met alle respect, ik ben de persoon van wie je zegt dat het leven niets waard is.” Sumption viel haar in de rede met de kille reactie “Ik zei niet dat je leven niets waard is, ik zei dat het minder waard is.”

James vervolgde met “Wie ben jij om de waarde van mijn leven te bepalen? In mijn visie en die van vele anderen is mijn leven onschendbaar en ik denk niet dat we dergelijke waardeoordelen moeten gaan geven. Ik ben me ervan bewust wat de maatregelen betekenen, ik heb afscheid moeten nemen van goede vrienden vanwege de risico’s die Covid met zich meebrengt maar tegelijkertijd ben ik ongelofelijk dankbaar dat ik dankzij de zorg in leven ben gebleven.”

De opmerkingen van Sumption leidde tot een golf van verontwaardiging. Mensenrechtenadvocaat Adam Wagner noemde ze “inhumaan, bijna bespottelijk.” Sumption presenteert zich als een voorvechter van vrijheid en is van mening dat de maatregelen alleen moeten gelden voor ouderen en kwetsbaren, een opvatting die volgens deskundigen valt in de categorie “uiterst simplistisch”. Andere beweringen van Sumption blijken totale onwaarheden. Later beweerde Sumption dat zijn opmerkingen “verkeerd begrepen” waren door de kwaliteit van de videoverbindingen.

In Nederland worden opvattingen als die Sumption verkondigd door Telegraaf- en BNR-columniste Marianne Zwagerman. Zij noemde corona-slachtoffers “dor hout”.

Geef een reactie

Laatste reacties (89)