136

CPB: ouderen komen moeilijk aan baan, daarom uitkering verlagen

'WW verlagen levert sollicitanten meer kansen op'

Het CPB neemt de afbraak van de verzorgingsstaat en rechtszekerheid gretig ter hand. Ouderen zijn relatief vaker en langer werkloos, constateert de overheidsinstantie. Volgens het CPB moeten daarom de uitkeringen omlaag: “een genereus sociaal zekerheidsstelsel leidt tot meer langdurige werkloosheid”

Het CPB schrijft:

In de nasleep van de Grote Recessie kampt Nederland met 270.000 mensen die langer dan een jaar werkloos zijn. Dit is meer dan 3% van de beroepsbevolking. Daarmee steekt Nederland ongunstig af tegen Duitsland, de VS en Scandinavische landen.

Construction workersDat komt niet door een omstreden bezuinigingsbeleid of economische factoren maar door gemakzuchtige ouderen die te lui zijn om te werken en te veel willen verdienen.

Meer dan 40% van de langdurig werklozen is ouder dan vijftig jaar. Oudere werknemers verliezen niet vaker hun baan, maar áls zij werkloos raken, is de kans op langdurige werkloosheid bijna dubbel zo groot als gemiddeld. Werkgevers zijn terughoudend met het in dienst te nemen van oudere werklozen, ook omdat zij vaak een loon verlangen dat werkgevers niet willen bieden. 

Daarom stelt het CPB voor dat de WW-uitkering in stappen sneller verlaagd wordt, de ontslagbescherming wordt verminderd en minder aandacht komt voor leeftijd in cao’s. Dan gaan de ouderen die nu niet aangenomen worden of maar blijven vasthouden aan hun bestaanszekerheid dankzij de magische heilzame werking van de economie als vanzelf een glorieuze toekomst tegemoet.

cc-foto: astrid westvang

Geef een reactie

Laatste reacties (136)