41

‘Crèche mag kind dat niet is ingeënt niet zomaar weigeren’

Daar is vooralsnog geen juridische basis voor

Crèches mogen kinderen die uit principiële overwegingen van de ouders niet zijn ingeënt, niet weigeren in de kinderopvang. Volgens de Wet kinderopvang kan dat niet. Algehele weigering zou bovendien betekenen dat er onderscheid wordt gemaakt op grond van godsdienst of levensovertuiging, ook dat is verboden. Dat antwoorden minister Asscher en minister Schippers op schriftelijke vragen van VVD-Kamerleden Arno Rutte en Ockje Tellegen.

De aanleiding voor de vragen is een bericht over een baby die op een Haagse crèche ernstig ziek werd na contact met een kind met mazelen.

Een kinderopvangvoorziening moet volgens Asscher en Schippers ervoor zorgen dat de opvang in een veilige en gezonde omgeving gebeurd. Kinderen kunnen afhankelijk van de situatie dan wel tijdelijk de toegang ontzegt worden. Het is nu aan de rechter of het College voor de rechten van de mens om te oordelen of een weigering juridisch aanvaardbaar is.

AD: ‘Crèche kan niet zomaar kind weigeren dat niet is ingeënt’

cc-foto: Lodewijk Borsboom

Geef een reactie

Laatste reacties (41)