38

Criminaliteit neemt af, maar de opiniepeilingen geloven het niet

Criminaliteitscijfers dalen zeven jaar op rij … Onveiligheidsgevoel vergeleken met zeven jaar geleden nog steeds hoog

Vorig jaar is het aantal misdrijven in Nederland wederom gedaald. Die neerwaartse trend vindt nu al zeven jaar op rij plaats. Werden in 2007 nog zo’n 1,3 miljoen misdrijven geregistreerd, in 2014 waren dat er iets meer dan een miljoen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Niet alleen voor kleine misdrijven als diefstal geldt een afname, maar voor alle soorten. Van geweldsmisdrijven tot aan vernielingen. Het totaal aantal geregistreerde verdachten nam ook af, van 497.000 naar 312.000. Daarbij gaat het om in totaal 215.000 verschillende mensen; sommige verdachten worden in een jaar tijd vaker aangehouden.

De cijfers staan in de jaarlijkse publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), de Raad voor de rechtspraak en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). BNR-columnist Kustaw Bessems wijst erop dat de meldings- en aangiftebereidheid in dezelfde periode ook daalden. Weliswaar minder sterk, wat uiteindelijk nog steeds een daling van criminaliteit betekent.

Ondanks de dalende criminaliteitscijfers, is het gevoel van onveiligheid in Nederland nog steeds groot. Tussen 2013 en 2014 vond weliswaar een kleine daling plaats van 36,7 naar 35,9 procent, maar over de langere lijn is dat nog steeds een stijging. In 2007 antwoordde namelijk slechts 21,8 procent bevestigend op de vraag ‘voelt u zich wel eens onveilig’.

cc-foto: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (38)