9

Crisis in Huis voor Klokkenluiders: negen miljoen euro, nul opgeloste zaken

Het Huis voor Klokkenluiders, het instituut waar misstanden veilig gemeld kunnen worden waarna deze worden onderzocht, verkeert in crisis. Dat meldt het AD. In drie jaar tijd kostte het Huis 9 miljoen euro en werden er welgeteld nul klokkenluiderszaken opgelost. Alle medewerkers van de afdeling Advies zeggen nu op te stappen.

In het AD laten de medewerkers weten dat er sprake is van een ‘onomkeerbare en onwerkbare situatie’. Dat zou te wijten zijn aan ondeskundig en ongemotiveerd personeel. In 2016 hevelde het ministerie van Binnenlandse Zaken ambtenaren over naar het Huis voor Klokkenluiders, die ‘weinig ophebben met de problemen van klokkenluiders’. Klokkenluiders klaagden over de manier waarop ze door het Huis behandeld werden en over de kwaliteit van conceptrapporten.

Vorige week berichtten onderzoekssite Follow The Money en NRC dat eerder al zowel de bestuursvoorzitter als de directeur van het Huis voor Klokkenluiders waren opgestapt, nadat zij bij het behandelen van klokkenluiderszaken de betreffende klokkenluiders in moeilijkheden hadden gebracht. Eind 2017 adviseerde een ingestelde onderzoekscommissie al dat het voltallige personeel moest worden doorgelicht en er nieuwe sollicitatierondes gehouden moesten worden. Dat advies werd echter niet opgevolgd omdat het volgens het bestuur een situatie zou opleveren die ‘bedreigend’ kon zijn voor het zittende personeel.

Het Huis voor Klokkenluiders kwam er op aandringen van de Tweede Kamer. Het idee erachter was dat er een vertrouwelijke plek moest zijn waar klokkenluiders uit het bedrijfsleven of de overheid zich konden melden met misstanden. Het Huis hoort vervolgens advies te geven over het doen van de melding en de risico’s daarvan, en over de vervolgstappen. De nu vertrekkende adviesmedewerkers hadden aanvankelijk het bestuur verzocht de Tweede Kamer in te lichten, maar dat vond het bestuur onnodig. Woensdagochtend vond wel een besloten commissievergadering van de Tweede Kamer plaats over de interne problemen bij het Huis.

cc-foto: pxhere

Geef een reactie

Laatste reacties (9)