101

Crisis voor huizenbezitters met laag inkomen

SCP: Inzakken woningmarkt leidt tot stijging schulden en lasten bij tienduizenden huishoudens

45.000 huishoudens verkeren in de financiële problemen omdat hun huis minder waard is dan de schuld die ze ervoor gemaakt hebben. Een groot deel van hun inkomen, meer dan 35 procent, gaat rechtstreeks op aan woonlasten. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in een studie.

In het SCP-rapport Kopers in de knel? Een scenariostudie naar de gevolgen van de crisis voor huiseigenaren met een hypotheek, dat vandaag verschijnt concluderen de onderzoekers:

   In 2008 hadden 3,5 miljoen Nederlandse huishoudens een eigen woning met een hypotheek. Ruim 500.000 huishoudens (16% van hen) hadden woonlasten van meer dan 35% van hun inkomen. Meer dan 90.000 huishoudens hadden in 2008 een hypotheekschuld groter dan de te verwachten verkoopwaarde van de woning. Dit kan leiden tot een restschuld bij verkoop van de woning.
   Ongeveer 30.000 huishoudens waren in 2008 extra kwetsbaar door een combinatie van hoge woonlasten en een kans op restschuld bij verkoop. Sinds het begin van de recessie nam het aantal huishoudens met hoge woonlasten en een kans op restschuld toe tot 45.000. Afhankelijk van verdere ontwikkelingen in de economie en de woningmarkt kan dit aantal uiteindelijk oplopen tot 65.000.
  Starters op de woningmarkt lopen het grootste risico op de combinatie van hoge woonlasten en een restschuld, gevolgd door huishoudens met lage inkomens en niet-westerse migranten.

De onderzoekers waarschuwen in het rapport voor een verslechtering van de positie van de probleemgroep.

Er liggen diverse voorstellen om de woningmarkt fundamenteel te hervormen. Veel van de voorstellen beogen kopers minder hoge hypotheken te laten aanhouden. Op de langere termijn zal daardoor het aantal huishoudens met problematische restschuld kunnen afnemen. Op de korte termijn kunnen de voorgestelde maatregelen echter een prijsdaling veroorzaken. In dat geval zouden tijdelijk nog meer huishoudens door dubbele problemen in de knel kunnen komen.

Persbericht SCP: Kopers in de knel?

cc-foto’s: Heiloo Online / Zwali

Geef een reactie

Laatste reacties (101)