50

Crisiswet aangenomen

Bezwaren tegen grote projecten worden terzijde geschoven

Vannacht heeft de Eerste Kamer de crisis- en herstelwet aangenomen.


Dat meldt het Parool. In aanwezigheid van Jan Peter Balkenende en de demissionaire ministers Camiel Eurlings (Verkeer & Waterstaat), Ernst Hirsch Ballin (Justitie) en Tineke Huizinga (VROM) ging uiteindelijk ook de PvdA overstag. PvdA-senator Meindertsma:

We vinden dat iedere mogelijkheid moet worden aangegrepen om de werkgelegenheid te stimuleren. Daarom stemmen wij met pijn in het hart voor.”

Uit diverse hoeken was er kritiek op de wet, op Joop.nl al eerder verwoord door SP-senator Arjan Vliegenthart:

Volgens diverse experts staat de Crisis- en Herstelwet op gespannen voet met Europese regelgeving. Om bouwprojecten sneller te laten verlopen, wil de regering in een aantal gevallen toestaan dat alternatieven voor een plan niet langer in kaart hoeven worden gebracht. Dat is hoogstwaarschijnlijk in strijd met Europese regels en de verwachte tijdswinst lijkt te verwaarlozen. Sterker nog, het is waarschijnlijker dat procedures langer zullen duren. Daarnaast zullen rechtbanken het door het wetsvoorstel zo druk krijgen dat andere werkzaamheden in het gedrang komen. Mede daardoor verwacht de Raad voor de Rechtspraak meer nadelen dan voordelen van de wet. Ook tast het wetsvoorstel de rechtspositie van de burger aan. Natuur- en milieuorganisaties waarschuwen daarvoor. De Crisis- en Herstelwet zou het makkelijker moeten maken om grond onteigenen, maar ook dat gaat ten koste van de rechtspositie van burgers ten opzichte van de overheid.

Geef een reactie

Laatste reacties (50)