751

Critici: Lenteakkoord is sloophamer

Update - Lenteakkoord met ruim 12 miljard aan bezuinigingen: Ambtenarenloon bevroren ... Eigen risico zorg omhoog van 220 naar 350 euro ... Makkelijker ontslag ... AOW in 2023 naar 67 jaar ... Bezuinigingen op ontwikkelingshulp volledig terug gedraaid

De fractieleiders van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie zijn het in de nacht van dinsdag op woensdag eens geworden over de details van het Lenteakkoord. Rond twee uur was de uitwerking ervan rond. De details van het pakket met twaalf miljard euro aan bezuinigingen zou na doorrekeningen door het CPB bekend worden gemaakt. Deze details zijn echter woensdagmiddag uitgelekt naar de pers.

Update donderdag 10.00

Een dag nadat de maatregelen uit het Lenteakkoord bekend zijn geworden hebben verschillende vakbonden en belangenorganisaties uiterst kritisch gereageerd, zo schrijft de Volkskrant

FNV-voorzitter Agnes Jongerius noemt de deal tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie de “Kunduz-sloophamer”:

“De koopkracht van mensen wordt keihard aangepakt door een stapeling van bezuinigingsmaatregelen: hogere eigen risico in de zorg, een lagere onbelaste reiskostenvergoeding, de btw-verhoging en natuurlijk de nullijn voor ambtenaren.”

 “De aandacht van deze vijf partijen is blind gefocust op de korte termijn bezuinigingen. Deze plannen remmen de economische groei, zijn een aanslag op de koopkracht en laten de werkloosheid onnodig oplopen. En de werkgevers worden weer ontzien.”

Ook vanuit de zorgsector is er kritiek. De Voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, een van de belangrijkste adviseurs van ministers Schippers, noemt de platte bezuinigingsmaatregelen uit het akkoord een “gemiste kans”. Met name de verhoging van het eigen risico tot 350 euro is “de makkelijkste oplossing om wat geld binnen te halen”, zegt Meijerink tegen de NOS.

De oppositie in de Tweede Kamer reageerde woensdag al zeer kritisch op de details van het akkoord. PvdA-leider Samsom noemde het akkoord “nog erger dan we dachten”, en waarschuwde dat de recessie in Nederland zal worden verlengd met de maatregelen zoals afgesproken in het akkoord. Ook de SP en de PVV reageerden afwijzend, en waarschuwden voor de gevolgen voor de koopkracht in Nederland, aldus de Volkskrant.

Update 16.20 uur:

De AOW-leeftijd gaat in 2023 naar 67 jaar. Dat staat in de definitieve versie van het vijfpartijenakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie. Vanaf volgend jaar gaat de AOW-leeftijd met een maand omhoog. Dat gebeurt ook in 2014 en 2015. Daarna zal iedere drie jaar de leeftijd met twee maanden verhoogd worden.

Inmiddels is het volledige Lenteakkoord uitgelekt. De Telegraaf die het document in handen heeft schrijft:

Volgens een concepttekst gaat het in totaal om 16 miljard euro aan ombuigingen en lastenverzwaringen, waarvan na zogeheten uitverdieneffecten per saldo 12,2 miljard overblijft. Uitverdieneffecten zijn de negatieve gevolgen die bezuinigingen op zich weer hebben op de overheidsfinanciën, bijvoorbeeld omdat mensen door een btw-verhoging minder consumeren.”

PvdA-leider Diederik Samsom zegt in een reactie op het Lenteakkoord tegenover persbureau Novum:

Een akkoord dat vooral bij lage- en middeninkomens voor duizenden euro’s koopkrachtverlies zorgt, verdeelt de pijn van de crisis niet eerlijk. En een akkoord dat de huizenmarkt blokkeert terwijl wegvallende bestedingen en bouw juist de grootste problemen van onze economie zijn, verlengt onnodig de recessie.

Op een aantal punten wijkt het Lenteakkoord af van het mislukte Catshuisakkoord. De bezuinigingen op ontwikkelingshulp zijn volledig teruggedraaid. Ook komt er nu een stevige werkgeversheffing op topsalarissen. Ook zijn er aanpassingen op kindsubsidies. Voor vergroening en duurzaamheid zijn extra regelingen getroffen. Ook komt er een verhuurdersbelasting.

Het lijkt er op dat één van de maatregelen is dat het eigen risico op de zorgverzekering van 220 naar 350 euro gaat. De contouren van het akkoord zijn echter eerder al wel zichtbaar geworden in het stabiliteitsprogramma dat eind april naar Brussel werd gestuurd. NRC vat de belangrijkste punten uit dat programma als volgt samen:

•    het hoogste btw-tarief met twee procent omhoog gaat, van 19 naar 21 procent;
•    de ambtenarensalarissen volgend jaar worden bevroren;
•    de accijnzen op alcohol, frisdrank en tabak omhoog gaan;
•    de kabinetsbezuinigingen op het persoonsgebonden budget en het passend onderwijs teruggedraaid worden;
•    de overdrachtsbelasting niet wordt afgeschaft, maar op twee procent blijft;
•    de AOW-leeftijd versneld wordt verhoogd;
•    het ontslagrecht moet worden versoepeld;
•    ontwikkelingssamenwerking buiten schot blijft;
•    er een speciaal crisistarief voor de hoogste inkomens komt.

De leiders van de zogenaamde Kunduz-partijen laten zich op twitter positef uit over het akkoord:
Alexander Pechtold:

Zojuist uitwerking #Lenteakkoord afgerond!

Jolande Sap:

Trots op wat we hebben bereikt met het #lenteakkoord! Nog even nageborreld met @inekevangent. Nu onderweg naar huis

Arie Slob:

Weer wakker. Blij dat we er vannacht uit zijn gekomen. Nog steeds geen fijn pakket (12 mrd bezuinigingen!), maar t.z.t. wel verdedigbaar.

NRC: Overeenstemming over definitieve invulling Lenteakkoord

Geef een reactie

Laatste reacties (751)