10

CVW knijpt slachtoffers gasboringen af met extreem lage schadevergoedingen

Het Centrum Veilig Wonen (CVW), verantwoordelijk voor de schade-afwikkeling in Groningen, wordt ervan beschuldigd met opzet de vergoeding zo laag mogelijk te houden. Ook zou binnen de organisatie zelf een angstcultuur heersen. Dat schrijft RTV Noord vrijdag.

Anderhalf jaar geleden nam het CVW de taken van het NAM over bij het afhandelen van schade ontstaan door de gaswinning in Groningen. Een tiental betrokkenen laat nu weten zich grote zorgen te maken over de ontwikkelingen binnen het bedrijf. De organisatie zou erop gericht zijn zo weinig mogelijk uit te keren en de eigen schade-experts drukken onder dwang van het CVW de kosten. Medewerkers die zich onafhankelijk tonen en daadwerkelijk voor gedupeerden opkomen, worden ontslagen.

‘Het hele systeem zit zeer geraffineerd en verfijnd in elkaar. Met maar één doel: de betalende partij moet er met zo weinig mogelijk kleerscheuren vanaf komen. En daar zijn de mensen met schade de dupe van,’ aldus een van de contra-experts die wel met RTV Noord wilde spreken. Anoniem, net als de andere klokkenluiders, omdat zij anders moeten vrezen voor hun baan.

Volgens de betrokkenen hanteert het CVW dit beleid, omdat de NAM – voor 50 procent in handen van Shell – achter de schermen nog altijd de koers bepaalt:

Die trekt aan de touwtjes. Of eigenlijk Shell Legal. Die juristen van Shell bepalen nog altijd wat er wel of niet gebeurt. Shell stuurt alles. Het CVW zit onder de knoet van Shell.

Ook een ex-werknemer bevestigt het geschetste beleid. Ook laat hij weten dat bij het personeel de angst overheerst. Kritiek op de werkwijze wordt binnen het CVW niet geduld. Zelf zegt hij om die reden ontslagen te zijn:

Er zijn veel mensen die echt wel oog hebben voor de gedupeerden, maar ze durven intern geen kritiek te geven. Dat kan ze hun baan kosten.

Wanneer Groningers een schadetaxatie krijgen, dan worden zij vaak in het gelijk gesteld door de schade-experts van het CVW. Die experts worden daarna van hogerhand teruggefloten, zeggen de medewerkers:

Wij horen van gedupeerden vaak dat de CVW-experts in eerste instantie correct zijn en aardbevingsschade veelal erkennen. Als later het schaderapport volgt, is daar opeens geen sprake meer van. Van achter het bureau is er dan ingegrepen en censuur toegepast.

De experts noemen de discussie die over elk dossier gevoerd wordt binnen de organisatie ‘zeer frustrerend’:

Eén partij wil alles, de ander – en dan hebben we het over gedupeerden – krijgt zo weinig mogelijk. Dat is voor ons lastig werken. Telkens weer dat gevecht. Het is ook een ongelijke strijd als je kijkt hoeveel uren wij vergoed krijgen en wat de tegenpartij daar tegenover kan zetten.

De druk die de leiding van het CVW uitoefent, beperkt zich niet tot de eigen medewerkers. Ook externe partijen waarmee het CVW samenwerkt worden onder druk gezet wanneer zij gedupeerden in het gelijk stellen:

Daar zit een chantabel randje aan. Er zijn voorbeelden van bedrijven die op het NAM-kantoor in Assen moeten komen. Daar wordt gedreigd de banden door te snijden, als ze niet van opstelling veranderen.

Reactie CVW
Het CVW laat in een reactie aan RTV Noord weten zich niet te herkennen in het geschetste beeld. Volgens hen heerst er een open bedrijfscultuur en hebben medewerkers niets te vrezen. Het CVW zegt het dan ook jammer te vinden dat de medewerkers hun beschuldigingen anoniem hebben geuit.

Ook van de nauwe band met het NAM zou volgens het CVW niets kloppen. Volgens het CVW zijn veel klachten eraan te wijten dat emoties en boosheid meespelen in de dossiers: ‘Dat maakt het voeren van gesprekken en het uitwisselen van argumenten wel eens moeilijk.’

Beeld: Screenshot RTVOOG

Geef een reactie

Laatste reacties (10)