4

D66 en ChristenUnie doen ook duit in begrotingszakje

Twee tegenbegrotingen: ChristenUnie laat begrotingstekort oplopen om lasten te verlichten ... D66: minder bezuinigen, meer voor onderwijs ... Oud-SER-voorzitter Rinnooy Kan: voorzichtig met sociaal akkoord

Twee partijen komen dinsdag met een alternatief voor de Miljoenennota van het kabinet. De ChristenUnie en D66 voorzien in hun tegenbegrotingen beiden in lastenverlichting. De ChristenUnie bezuinigt 3 miljard minder dan het kabinet, maar laat daarmee het begrotingstekort oplopen tot boven de EU-norm. Ook D66 wil minder bezuinigen. Het geld dat zo vrij komt moet met name naar het onderwijs.

Lastenverlichting
De focus ligt bij de ChristenUnie op het verlagen van de lasten voor burgers en bedrijven. De partij wil dan ook maximaal 3 miljard euro extra bezuinigen, de helft van wat het kabinet wil. Het begrotingstekort loopt in de tegenbegroting van de ChristenUnie op naar 3,8 procent, blijkt uit een doorrekening van de tegenbegroting door het Centraal Planbureau (CPB).
Trouw zet de voorstellen van de ChristenUnie op een rij:

– Lasten op inkomen en arbeid, voor zowel bedrijven als voor gezinnen verlagen. De koopkracht en het aantal banen moeten hierdoor toenemen.

– Vliegbelasting moet 600 miljoen opbrengen. Verhoging aanschafbelasting op auto’s: 500 miljoen.

– 1,7 miljard euro voor extra collectieve uitgaven als sociale zekerheid, zorg en ontwikkelingssamenwerking.

– Verlaging kinderbijslag voor oudere kinderen wordt ongedaan gemaakt. Er komt zelfs 200 miljoen bij voor de kinderbijslag. Kindgebonden budget gaat om hoog met 150 miljoen euro.

– Belastingschijven en heffingskortingen niet bevroren. De ChristenUnie verlaagt juist de belastingtarieven en de algemene heffingskorting wordt verhoogd: 2,4 miljard euro lastenverlichting.

– Laag btw-tarief in de bouw verlengen tot eind volgend jaar. 100 miljoen extra naar infrastructuur en naar het Deltafonds.

– Werkgevers krijgen een ruime premiekorting als zij jongeren in dienst nemen: 300 miljoen lastenverlichting. Werkgeverspremies gaan met 1,4 miljard omlaag.

– Bij Defensie worden geen kazernes gesloten en geen bataljons opgedoekt: kosten 100 miljoen. -Gevangenissen blijven open: kosten 50 miljoen.

– Bezuinigingen op de langdurige zorg, dagbesteding en de persoonlijke verzorging in de AWBZ teruggedraaid: kosten 230 miljoen.

– Voor ontwikkelingssamenwerking 100 miljoen extra.

Onderwijs
Ook D66 wil niet zo veel extra bezuinigen als het kabinet, 4 miljard in plaats van zes. Daardoor kunnen ambtenaren en onderwijzend personeel in 2014 wat extra’s krijgen en komt er 800 miljoen beschikbaar voor lastenverlichting. Dat staat in de tegenbegroting die D66-leider Alexander Pechtold dinsdag zal presenteren. Trouw zet ook de suggesties van D66 op een rij.

– D66 wil in 2014 een half miljard euro meer uit voor onderwijs. In de jaren daarna loopt dat bedrag op tot 1 miljard euro.

– De inkomstenbelasting gaat omlaag en de arbeidskorting (een aftrekpost voor werkenden) stijgt. Huishoudens hebben dan meer te besteden.

– Maatregelen om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Werkgevers stimuleren om ouderen en langdurig werklozen in dienst te nemen.

– Investeringen in de bouw en lastenverlichting voor het bedrijfsleven. De fiscale aftrek voor zzp’ers die het kabinet deels wil schrappen, blijft bestaan.

– Hervormingen in WW en ontslagrecht, pensioenen en gezondheidszorg moeten eerder plaatsvinden dan het kabinet heeft aangekondigd. Dat betekent onder meer dat het sociaal akkoord met vakbonden en werkgevers moet worden opengebroken. De maximale duur van een WW-uitkering (nu ruim 3 jaar) moet op termijn naar 1,5 jaar. In de kabinetsplannen gaat de WW-duur vanaf 2016 terug naar maximaal 2 jaar.

– Eigen risico in de zorg inkomensafhankelijk maken.

De Tweede Kamer debatteert deze week over de miljoenennota voor 2014. Om zijn plannen te realiseren moet het kabinet wel zaken doen met de oppositie, omdat het in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft. Minister Dijsselbloem van Financiën zei maandag dat hij openstaat voor voorstellen van de oppositie, maar dat deze geen extra geld mogen kosten. Het sociaal akkoord zou in de kern overeind blijven, aldus de minister.

Tsunami aan akkoorden
Ook de voormalig voorzitter van de Sociaal Economische Raad, een belangrijke sociale partner van het kabinet, vindt dat het sociaal akkoord onaangeroerd moet blijven. Alexander Rinnoy Kan zegt tegenover BNR Nieuwsradio ook dat de tsunami aan ándere akkoorden de polder schaadt. Hij houdt er daarmee een andere opvatting op na dan zijn partij D66:

“Als de politiek het op prijs stelt dat op het middenveld wordt nagedacht over de toekomst van het land, en dat mensen daar hun eigen compromissen zoeken, dan moet er ook begrip zijn voor het resultaat. Dan moet je ook niet al te selectief winkelen in wat het oplevert, want anders maak je het erg onaantrekkelijk om de volgende keer weer naar zoiets te gaan zoeken

Hij roept de politiek op “heel erg uit te kijken” voordat er besloten wordt dingen te veranderen. “En je moet het hoe dan ook zo proberen te doen, dat de twee partijen die oorspronkelijk getekend hebben, ermee thuis kunnen komen. Dat zal in dit geval niet meevallen.

Trouw: ChristenUnie laat tekort in begroting flinke oplopen / D66 bezuinigt minder en verlaagt lasten in tegenbegroting

BNR: Rinnooy Kan: Voorzichtig met sociaal akkoord

Geef een reactie

Laatste reacties (4)