Laatste update 12:33
25

D66 en SP willen dat rechters hun eigen bestuur gaan kiezen

Bestuurders van rechtbanken en gerechtshoven worden aangesteld door de Raad van de Rechtspraak. De leden van die raad, tevens belangenorganisatie van de Nederlandse rechtelijke macht, worden benoemd door de minister van Justitie en Veiligheid. Dit moet veranderen, vinden D66 en SP. Rechters zouden hun eigen gerechtsbestuurders moeten kiezen, om zo de vermeende kloof tussen rechters en het bestuur van de rechtspraak  te dichten.

Naast de nieuwe opzet om tot een bestuur te komen, wil D66 en SP ook dat de financiering op een andere manier wordt georganiseerd. Momenteel krijgen rechtbanken geld op basis van het aantal zaken dat wordt afgehandeld. Omdat het aantal zaken al enige jaren terugloopt, kwam de rechtspraak vorig jaar 40 miljoen euro tekort. Om die reden wordt er gesproken over bezuinigingen op de rechtspraak. De twee partijen willen de rechtspraak scheiden van vaste kosten zoals bijvoorbeeld het onderhoud aan gebouwen. Tegelijkertijd zou er wel meer geld moeten komen voor innovatie binnen de rechtspraak.

Geef een reactie

Laatste reacties (25)