56

D66, GroenLinks en PvdA willen Artikel 1 in Grondwet aanpassen

Wetsvoorstel Boris van der Ham: rechten van gehandicapten en homo's verankeren

D66-Tweede Kamerlid Boris van der Ham dient vandaag een initiatiefwetsvoorstel in om het eerste artikel van de grondwet aan te passen. Het voorstel is mede-ondertekend door Naïma Azough (GroenLinks) en Anja Timmer (PvdA).

Bij de behandeling van de huidige grondwet in 1983 werd gekozen om vijf discriminatiegronden expliciet te benoemen – godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht – als ‘bij voorbaat verdachte discriminatiegronden’. Van der Ham, Azough en Timmer willen hier nu de gronden ‘handicap’ en ook ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ aan toevoegen. Van der Ham:

Gelijke kansen moeten behoren tot de kern en identiteit van de Nederlandse samenleving. Zowel juridisch als maatschappelijk heeft verankering van deze twee nieuwe gronden in de grondwet een belangrijke meerwaarde.”

De indieners willen dat expliciet wordt benoemd dat mensen met een handicap gelijk moeten worden behandeld. Nu zijn er verschillende lezingen hoe de huidige grondwet zou moeten worden gelezen. Aan die onduidelijkheid willen de indieners een einde maken. Van der Ham benadrukt dat ieder individu gelijke kansen moet hebben. “Gehandicapten hebben zowel juridisch als in het dagelijks leven nog te kampen met hindernissen en vooroordelen.” Azough vult aan: “Mensen met een handicap hebben lang niet altijd toegang tot het openbaar vervoer en onderwijsinstellingen.”

De indieners menen dat opname van de grond handicap in Artikel 1 een vingerwijzing is zijn aan de wetgever om de positie van gehandicapten te blijven verbeteren. Timmer: “Verankering in de grondwet is een krachtig signaal. Daar kan je niet omheen.”

Het toevoegen van de grond ‘geaardheid’ zien de indieners als een kroon op 30 jaar homo-emancipatie. Timmer: “Iedereen verdient een eerlijke kans om wat van zijn of haar leven te maken. Daarom moeten we achterstand en discriminatie bestrijden en emancipatie bevorderen.” Azough: “Homo’s en lesbiennes ondervinden helaas zelf aan den lijve dat gelijke behandeling nog elke dag moet worden bevochten, en niet vanzelfsprekend is.” Van der Ham: “Opname in artikel 1 is ook een waarborg voor de toekomst dat gelijke behandeling van hetero’s en homo’s een fundamentele Nederlandse norm en waarde is en blijft.”

De Kamer nam in 2001 al een motie van toenmalig ChristenUnie-Kamerlid André Rouvoet aan die opriep tot het toevoegen van de grond ‘handicap’. Ook de Chronische Zieken en Gehandicaptenraad pleitte hier al meermaals voor. Voor de grond ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ is eveneens meerdere malen in de Kamer gepleit.

In 2006 stelde ook het SCP dat opname van deze grond wenselijk is, zoals ook het COC dat al vaker heeft gedaan. Beide oproepen worden ook ondersteund door de Commissie Gelijke Behandeling. Het voorstel zal na indiening eerst ter advisering aan de Raad van State worden gestuurd. Van der Ham, Azough en Timmer hopen volgend jaar het voorstel te kunnen behandelen in de Tweede Kamer.

Geef een reactie

Laatste reacties (56)