78

D66: Vrijheid van onderwijs gaat te ver

Boris van der Ham wil af van confessioneel onderwijs na de basisschool

D66 Kamerlid Boris van der Ham vindt dat er een einde moet komen aan voortgezet onderwijs op basis van religieuze inslag. Hij vindt de beschermde status die dergelijke scholen genieten er toe leidt dat misstanden worden afgedekt. Volgens Van der Ham was de vrijheid van onderwijs aanvankelijk bedoeld voor het basisonderwijs maar hebben christelijke politici die verder wten uit te breiden.

Boris van der Ham zegt dat in een interview met dagblad De Pers:

 Je kunt vanuit liberaal oogpunt zeggen: het is heel goed dat ouders hun eigen scholen kunnen stichten. Maar ik vind het niet acceptabel dat het religieuze onderwijs een soort status aparte heeft en een beroep op de grondwet doet om mensen of bepaalde kennis te kunnen weigeren. (…)
Religieuze scholen hoeven geen openbaarheid te geven van jaarverslagen. Ze hoeven formeel niet hun declaraties openbaar te maken. Als er iets crimineels gebeurt, hoeven ze dat niet te melden aan de politie. De meeste scholen doen dat wel, hoor, maar het staat ze vrij. Scholen mogen docenten weigeren omdat ze niet getrouwd zijn of lesbisch. Leerlingen kunnen worden geweigerd als ze niet de juiste religie aanhangen. Mensen die de ene dag, zoals bij het islamitisch college in Amsterdan, er een puinhoop van hebben gemaakt, mogen de volgende dag weer een nieuwe school oprichten. Of je religieus bent of niet, dat soort dingen zijn belachelijk. Ik wil graag het initiatief nemen om dit te wijzigen in de wet.

Lees hier het hele interview waarin hij ook spreekt over zijn voorkeuren voor liberale politici als Jeanine Hennis (VVD) en Tofik Dibi (GroenLinks), over de islam vs christendom en over boos zijn.

cc-foto: Kennisland

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (78)