51

D66: VVD zaagt aan de poten van de rechtsstaat

'De anti-rechtsstatelijke agenda van het kabinet neemt ontwrichtende vormen aan sinds de VVD de scepter zwaait bij Veiligheid en Justitie'

‘De opeenstapeling van maatregelen van dit kabinet die de rechtsstaat aantasten is zorgwekkend.’ Dat schrijven Tweede Kamerleden voor D66, Marga Berndsen en Gerard Schouw, donderdag in de Volkskrant. In hun opiniestuk halen ze hard uit naar de eenzijdige, repressiegerichte aanpak van de VVD, maar ook naar coalitiepartner PvdA, die de VVD onvoldoende bijstuurt:

Dat Rutte I onder invloed van de PVV eenzijdig op repressie inzette, was te verwachten. Dat het de PvdA niet gelukt is om de VVD in Rutte II weer op het rechte pad te krijgen, is ronduit teleurstellend.

Berndsen en Schouw waarschuwen in de Volkskrant voor maatregelen die de integriteit van de gerechtelijke tak aantasten:

Onder Rutte moeten de crimefighters Opstelten en Teeven de veiligheid afdwingen door keihard ingrijpen, zwaar straffen en lang opsluiten. Principes, grondrechten en kritiek die daarbij in de weg staan – het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, de nationale ombudsman – worden zonder pardon terzijde geschoven.

Onder andere de bezuinigingen op rechtsbijstand, het verhogen van de griffierechten, de plannen om advocaten onder staatstoezicht te plaatsen en de diverse, in het regeerakkoord vastgelegde, verruimingen van de mogelijkheid om mensen vast te houden of te straffen zonder tussenkomst van de rechter, zijn D66 een doorn in het oog.

Geef een reactie

Laatste reacties (51)