33

Dag Albert! Hallo Filip!

Filip officieel nieuwe koning der Belgen

Onze zuiderburen hebben officieel een nieuwe koning. Zondag deed koning Albert afstand van de troon en werd zijn zoon, koning Filip, ingehuldigd. De troonswisseling ging gepaard met beduidend minder feestelijkheden dan onlangs bij ons.


Ruim 500 genodigden waren bij de beëdiging aanwezig, waaronder regerings- en parlementsleden, premier Di Rupo, José Barrosso, voorzitter van de Europese Commissie, ambassadeurs en mensen uit diverse maatschappelijke organisaties. Ook de vier kinderen van koning Filip en zijn echtgenote Mathilde, woonden de ceremonie bij. Alleen het Vlaams belang liet verstek gaan bij de eedaflegging. De Vlaams nationalistische N-VA stuurde een kleine delegatie.

De NOS schrijft dat de nieuwe koning de Belgen verdeelt:

De Belgen zijn verdeeld. De Walen zijn enthousiast over het koningshuis. De koning zien ze als garantie voor de eenheid van België. De meeste Vlamingen hebben niet zo veel op met de koning. Op z’n best geven ze Filip het voordeel van de twijfel. Veel Vlamingen zijn openlijk republikein.  Het verschil is duidelijk merkbaar dit weekend. Vlaamse kranten besteden veel minder aandacht aan de abdicatie en eedaflegging dan Franstalige kranten. In Wallonië wordt vandaag op veel plaatsen de nationale driekleur uit het raam gehangen, in Vlaanderen bijna nergens.

Koning Albert verliest niet zijn titel als koning. Na de troonswissel mag hij, anders dan in Nederland, zijn titel behouden. Wel is het zo dat er maar één staatshoofd is en dat is dan koning Filip.

België heeft geen traditie van vrijwillige troonsafstand. Van de vijf voorgangers van Albert II deed alleen zijn vader afstand van de troon in 1951, dood de zware politieke druk vanwege zijn dubieuze rol in de Tweede Wereldoorlog.

Vanaf 10.15 is de troonswissel hier te zien.

Eerder:

Zaterdag heeft koning Albert van België voor de laatste keer de Belgische bevolking toegesproken als staatshoofd. Zondag vindt de troonswisseling plaats. Hij bedankte de Belgen voor de afgelopen twintig jaar en sprak de wens uit dat de Belgen zijn opvolger Filip alle medewerking en steun geven.

Albert uit in zijn toespraak vier wensen:
“Mijn eerste wens is dat België zijn cohesie moge bewaren”, zei de koning. “Mijn tweede wens is: verder blijven geloven in Europa. In onze wereld is die Europese opbouw meer dan ooit noodzakelijk.” Zijn derde wens is dat België altijd blijft openstaan voor de ontwikkelingslanden. Hij eindigde met een persoonlijke wens, ‘als vader’: “Omring de toekomstige koning Filip en de toekomstige koningin Mathilde, met uw actieve medewerking en met uw steun. Zij vormen een uitstekend koppel ten dienste van ons land en genieten mijn volle vertrouwen.”

Geef een reactie

Laatste reacties (33)