29

‘Das & Boom’ sleept Bleker voor de rechter

'De bedreigingen van de Nederlandse natuur komen tegenwoordig uit Den Haag'

Als staatssecretaris Henk Bleker echt gaat doen wat hij nu al vijf maanden verkondigt, dan zullen stelselmatig wetten, regels en internationale verdragen worden geschonden, aldus ‘Das & Boom’.

Das & Boom wil de natuur nu via juridische middelen beschermen. Dat maakte Jaap Dirkmaat zondag in het radioprogramma Vroege Vogels bekend: 

Voor die juridische strijd wordt een steunfonds opgericht: Recht op Natuur. Ik roep iedereen die het belang van de natuur erkent om ons te steunen, want de kosten zullen in de tonnen lopen omdat er op allerlei plekken moet worden geprocedeerd.

Das & Boom: “Volgens Henk Bleker is het tijd om:
een gebied twee keer de Veluwe aan natuur te schrappen. (130.000 hectare nieuwe natuur om de versnipperde reservaten en reservaatjes te vergroten om overlevingskans te bieden aan flora & fauna.)
alle ecologische verbindingen te schrappen en provincies tegen te werken deze verbindingen alsnog zelf aan te leggen.
126 Europees beschermde gebieden hun bescherming te ontnemen (Natura 2000)
alle door voorgaande kabinetten aangewezen beschermde natuurmonumenten hun bescherming te ontnemen.
Nationale Landschappen niet langer nationaal te beschermen en ingrepen daarin weer toe te staan
de beschermde laatste open ruimtes langs onze snelwegen, de zgn snelwegpanorama’s, niet langer te beschermen
de Europese natuurbeschermingsregels af te zwakken zodat met uitsterven bedreigde soorten (planten en dieren) straffeloos kunnen uitsterven.
Daarom vindt Das & Boom het de hoogste tijd rechters in Luxemburg, Straatsburg, Brussel maar ook in eigen land hun oordeel te vragen over hoe de kabinetsplannen zich verhouden ten opzichte van alle internationale verdragen en richtlijnen die Nederland de afgelopen veertig jaar is aangegaan.”

Geef een reactie

Laatste reacties (29)