6

‘Dataretentieplicht voor bedrijven moet van tafel’

GroenLinks vindt bestaande wetgeving een inbreuk op de privacy

De plicht die het ministerie van Justitie oplegt aan bedrijven om telecomgegevens digitaal te bewaren, zorgt ervoor dat er een inbreuk wordt gevormd op de privacy van mensen, vindt GroenLinks.

Kamerlid Liesbeth van Tongeren komt met een initiatiefwet om de bewaarplicht van tafel te vegen. De partij wordt hierin gesteund door een eerdere uitspraak van het Europese Hof van Justitie in april dit jaar. Van Tongeren diende haar initiatief in mei in en woensdag kwam het ministerie van Justitie met een reactie. 

Het Europese Hof van Justitie zette in april dit jaar een streep door de Europese richtlijn voor dataretentie. Opstelten (Veiligheid en Justitie) houdt de bewaarplicht overeind, maar is voornemens enkele wijzigingen door te voeren. Hij stuurde een brief aan de Tweede Kamer over de kwestie.

De Afdeling advisering stelt vast dat de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens de door het Hof van Justitie gewraakte bepalingen van de richtlijn dataretentie omzet en dat toetsing van de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens aan het Handvest van de grondrechten tot de conclusie leidt dat deze wet, net als de richtlijn dataretentie, in strijd is met de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten. Hieruit vloeit voort dat de nationale wetgeving moet worden aangepast voor zover deze niet in overeenstemming is met het Handvest van de grondrechten. De Nederlandse regering kan deze zienswijze onderschrijven.

Van Tongeren:

Opstelten probeert nu met een cosmetische aanpassing van de regels de bewaarplicht in stand te houden. Het hof was echter heel duidelijk: het massaal opslaan van deze gegevens leidt tot een zeer ernstige en omvangrijke inbreuk op de privacy van mensen.

Destentor: GroenLinks wil af van bewaarplicht data

Cc-foto: Fotodb.de

Geef een reactie

Laatste reacties (6)